0546 - 67 88 88

D&C Centrumroute 3e fase Hardenberg

Het project
Roelofs heeft middels een UAV-GC-aanbesteding de opdracht verworven voor de realisatie van de 3e fase centrumroute te Hardenberg. Deze 3e fase is onderdeel van het masterplan in de gemeente Hardenberg.
De aanbesteding was opgedeeld in een deel Plan van Aanpak (50%) en een deel Prijs (50%). Door goed te scoren op het Plan van Aanpak wist Roelofs haar hogere prijs te compenseren wat uiteindelijk leidde tot de beste EMVI-score.

Plan van Aanpak
Roelofs heeft ruim voor de aanbesteding een intern projectteam samengesteld met ontwerpers, projectleiders en uitvoerders. Zij hebben gekeken naar de beste en snelste uitvoeringsmethode met de minst mogelijke overlast voor de omgeving. Door deze zienswijze duidelijk te omschrijven in het Plan van Aanpak heeft Roelofs de gemeente Hardenberg ervan kunnen overtuigen dat zij de juiste partij is om dit project te laten slagen.

Masterplan
Het Masterplan Plus Centrum Hardenberg, kortweg het Masterplan, is een verzameling projecten die in het centrum worden uitgevoerd. Doel hiervan is om de kwaliteit van het centrum op het gebied van wonen, winkelen, werken en recreëren te versterken en te behouden voor nu en de toekomst.

Structuur van het centrum
De structuur in het centrum is oorspronkelijk vooral oost-west gericht. De Voorstraat en het Oosteinde vormen hierbij de belangrijkste route. Om het centrum te versterken wordt dit uitgebreid met een noord-zuid structuur.
Op die manier ontstaat een assenkruisstructuur. Hierdoor komt ook de relatie met de Vecht beter uit de verf.
De nieuwe noord-zuidas loopt vanaf het gemeentehuis via de Fortuinstraat naar de nieuwe Markt en eindigt bij de nieuwe recreatiezone aan het Badhuisplein bij de Vecht. Aan de eindpunten van de as liggen bronpunten: dit zijn de ingangen van het centrum.

Rekening houden met drukte
Het centrum wordt uitgebreid: er komen meer winkels, woningen en kantoren in Hardenberg. Dat betekent dat het ook drukker wordt. Om hierop in te spelen wordt de verkeersloop in het centrum en de omgeving onder de loep genomen en is per april 2008 een nieuw parkeersysteem ingevoerd. Op deze manier blijft het centrum bereikbaar. Nu en in de toekomst.

Centrumroute
De centrumroute is één van de projecten van het Masterplan Hardenberg. De centrumroute wordt aangelegd om de doorstroming te bevorderen en de verkeerskundige situatie aan te passen op de ontwikkelingen als gevolg van het Masterplan Hardenberg.
De aanleg van de centrumroute wordt gecombineerd met de aanleg van een groot regenwaterriool. Dit regenwaterriool is een onderdeel van het regenwaterstructuurplan Hardenberg. Dit structuurplan heeft tot doel het ‘waterproof’ maken van de kern Hardenberg voor de 21 ste eeuw. De aanleg van de centrumroute wordt ook gecombineerd met de sanering van een voormalig tankstation.
Inmiddels zijn de eerste fase (Lage Doelen-Havenweg) en de tweede fase (rotonde gemeentehuis) gerealiseerd.

Centrumroute: realisatie derde fase
In 2010 is de derde fase (het deel Witte de Withstraat–Nijenstede–rotonde Parkweg) gerealiseerd. Er is door de gemeente een definitief ontwerp van dit deel van de centrumroute opgesteld, inclusief het onderliggende regenwaterriool.

Scope van de opdracht
In hoofdlijnen bestaat de scope van de opdracht uit de volgende werkzaamheden:

  • Aanvragen en verkrijgen benodigde vergunningen;
  • Uitvoeren onderzoeken en inventarisaties;
  • Ontwerpwerkzaamheden (deel 2.2. RAW, berekeningen en tekeningen);
  • Communicatie en logistiek qua uitvoeringswerkzaamheden en fasering afstemmen en met bewoners, eigenaren, belanghebbenden, hulpdiensten en derden;
  • Ter toetsing/acceptatie documenten voorleggen aan de gemeente Hardenberg;
  • Uitzetwerkzaamheden, inclusief uitzetwerkzaamheden voor de nutsbedrijven, exclusief de hoofdassen;
  • Opruimwerkzaamheden;
  • Uitvoeren van de derde fase van de centrumroute: grondwerkzaamheden, bronneringswerkzaamheden, rioleringswerkzaamheden, asfalteringswerkzaamheden,  verhardingswerkzaamheden, planten van bomen, treffen van verkeersmaatregelen en bijkomende werkzaamheden;
  • Opstellen opleveringsdossier inclusief revisiegegevens.

 

Foto's

Contact opnemen

Heeft u een vraag suggestie of opmerking? Vul dan onderstaand formulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Aanmelden voor de Roelofs nieuwsbrief
Ik ben geïnteresseerd in:

Projectinformatie

Opdrachtgever
Gemeente Hardenberg

Provincie
Overijssel

Oplevering project
2009

Expertises

Contactgegevens

Roelofs Den Ham

E-mail
info@roelofsgroep.nl

Telefoon
0546- 67 88 88