0546 - 67 88 88

D&C N381 Drachten-Drentse grens

Het project
De provincie Fryslân heeft besloten de N381 om te vormen tot een stroomweg, met gedeeltelijk twee rijstroken in beide richtingen en met ongelijkvloerse kruisingen. Met dit besluit wordt beoogd te voldoen aan de volgende gestelde doelen:

  • Verbetering van de bereikbaarheid van Drenthe en Duitsland;
  • Verbetering van de verbinding tussen economische kernzones;
  • Een veilig wegennetwerk in Zuidoost-Fryslân;
  • Verbetering van de veiligheid op en om de N381;
  • Verbetering van de leefbaarheid in het gebied rond de N381.

Naast de upgrading van de weg zelf, is het project langzaam uitgegroeid tot een breder project dan alleen de weg. Om het gebied rondom de N381 een kwaliteitsimpuls te geven hebben Gedeputeerde Staten opdracht gegeven tot een gebiedsontwikkelingsproject voor het gebied rondom de N381. Hierbij gaat het voornamelijk om de verbetering van de leefbaarheid voor de dorpen door uitbreiding van voorzieningen van recreatie, verbetering van de verkeersveiligheid op het weggennet buiten de N381 (onderliggend wegennet), en een goede uitgangspositie voor de landbouw. Daarnaast gaat het om het vergroten van de waterberging en het bevorderen van duurzaamheid op lange termijn. Dit alles met behulp van wensen en ideeën vanuit de streek wat er voor zorgt dat het project uniek is omdat het ‘van onderaf’ ontstaan is.

Binnen de scope van het werk vallen:
• Alle activiteiten (waaronder ook vergunningen en ontwerp) en leveranties die benodigd zijn om de Infrastructurele maatregelen onderliggend wegennet te realiseren, te weten:
o Reconstructie van het kruispunt De Slûs-Hearsterwei-KromhoekTolheksleane in Frieschepalen.
o Reconstructie van het kruispunt Selmien East-Weibuorren-Tsjerkeleane in Ureterp.
o Reconstructie van een drietal kruispunten en de reconstructie van de Mounleane in Ureterp.
o  Reconstructie van een viertal kruispunten in Wijnjewoude en de reconstructie van de Merkebuorren en Mounleane (binnen bebouwde kom).
o Reconstructie van een drietal kruispunten en de herinrichting van de Herenweg-Bovenweg-Zwetteweg in Donkerbroek.
o Reconstructie van tweetal kruispunten en aanbrengen van plateau en de reconstructie van de Wester Es te Appelscha.
o Het verplaatsen van bushaltes (Ureterp en Wijnjewoude) en nieuwbouw muziekkoepel (Wijnjewoude).
• Het aanbrengen van tijdelijke voorzieningen tijdens de uitvoering van het Werk. Deze mogen, indien hiervoor toestemming is verkregen van de desbetreffende beheerder/eigenaar, buiten de Werkgrens zijn aangebracht. De voorzieningen dienen op het moment van oplevering te zijn verwijderd;
• Alle activiteiten en leveranties die benodigd zijn om het Werk vloeiend te laten aansluiten op de omgeving en op de overige projectonderdelen zoals:
o het eerste aansluitende Projectonderdeel N381 Drachten – Nanningaweg;
o het tweede Projectonderdeel N381 Venekoten – Drentse grens;
o het derde Projectonderdeel N381 Nanningaweg – Venekoten.
• Alle activiteiten en leveranties welke volgen uit de voorwaarden voor verstrekking van vergunningen;
• Alle activiteiten en leveranties voor het aanbrengen en laten functioneren van de aan te brengen technische installaties;
• Het leveren van de Openbare verlichting;
• Alle activiteiten en leveranties voor het aanbrengen en laten functioneren van de aan te brengen beplantingen;
• Het verwijderen van stobben;
• Het coördineren van het verleggen van kabels en leidingen derden;
• Het her-/verplaatsen van bestaande bewegwijzering;
• Het coördineren van het verwijderen, aanleggen en aansluiten van openbare verlichting binnen de werkgrenzen van de Infraprojecten.

Bijzonderheden
Plaatsen van een nieuwe muziekkoepel.
We zijn bezig op 6 verschillende plekken in Ooststellingwerf en Opsterland.

Project in cijfers
Verwijderen elementenverhardingen: ca. 8.000 m2
Verwijderen kantopsluitingen: ca. 2.500 m1
Verwijderen asfaltverhardingen: ca. 5.800 m2
Frezen asfaltverhardingen: ca. 49.000 m2
Aanbrengen asfalt: ca. 5.600 ton
Aanbrengen slijtlagen: ca 49.500 m2
Aanbrengen elementenverharding: ca. 16.500 m2

Foto's

Contact opnemen

Heeft u een vraag suggestie of opmerking? Vul dan onderstaand formulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Aanmelden voor de Roelofs nieuwsbrief
Ik ben geïnteresseerd in:

Projectinformatie

Opdrachtgever
Provincie Fryslan

Provincie
Friesland

Aanvang project
8 april 2015

Oplevering project
2016

Expertises

Contactgegevens

Roelofs Steenwijk

E-mail
info@roelofsgroep.nl

Telefoon
0546- 67 88 88ing. J.P. (Johan) van der Ploeg
Rayonmanager Noord

Vestiging
Regiokantoor Steenwijk
Lindehof 12
8332 VD Steenwijk

Tel: + 31 (0) 521 52 00 64

Contact