0546 - 67 88 88

Engineering beton voor asfalt op wegen Tjerkgaast

Het project
Roelofs is door de gemeente de Fryske Marren gevraagd om de engineering op zich te nemen voor het project Engineering beton voor asfalt op wegen te Tjerkgaast.

Aanloop / Ontwerp
De huidige wegconstructie was toe aan vervanging. Door brede landbouwmachines en vrachtsauto’s die over deze weg reden is gekozen om een betonnen verharding toe te passen.

Het uitgewerkte plan is door middel van een meervoudig onderhandse aanbesteding op de markt geplaatst. Tijdens deze aanbestedingsfase ondersteunt Roelofs de gemeente de Fryske Marren met de nota van inlichtingen, aanbesteding en het opstellen van het gunningsadvies. Op deze manier tracht Roelofs de gemeente op een zo goed mogelijk manier te ontzorgen van de werkzaamheden.

Voor aanvang heeft Roelofs huis aan huis bezoeken verzorgd om de belanghebbende waaronder veel boerenbedrijven te informeren en de werkzaamheden af te stemmen. De uitdaging zit het hier in de bereikbaarheid voor oa aanvoer van voer en afvoer van melk en natuurlijk de oogstperiodes. Gezamenlijk is een optimale planning bedacht en in het contract opgenomen. Joost Visser Infra welke het werk heeft aangenomen heeft deze nog verder kunnen optimaliseren.

Onder de asfaltverharding zaten zeer mooie gebakken klinkers. Deze zijn verwijderd en elders hergebruikt, het asfalt is afgevoerd en gedeeltelijk ook hergebruikt.

Planning
Het werk is uitgevoerd door Joost Visser Infra BV uit Heerenveen.

Project in cijfers
Het project bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Opnemen elementenverharding: ca. 17.100m2 (hergebruik)
  • Opbreken Asfaltverharding: ca. 23.700m2
  • Grondwerk: ca. 2.200m2
  • Aanbrengen fundering: ca. 18.800m2
  • Aanbrengen betonverharding: ca. 18.800m2

Foto's

Contact opnemen

Heeft u een vraag suggestie of opmerking? Vul dan onderstaand formulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Aanmelden voor de Roelofs nieuwsbrief
Ik ben geïnteresseerd in:

Projectinformatie

Opdrachtgever
gemeente de Fryske Marren

Provincie
Friesland

Aanvang project
oktober 2015

Oplevering project
november 2016

Expertises

Contactgegevens

Roelofs Steenwijk

E-mail
info@roelofsgroep.nl

Telefoon
0546- 67 88 88ing. J.P. (Johan) van der Ploeg
Rayonmanager Noord

Vestiging
Regiokantoor Steenwijk
Lindehof 12
8332 VD Steenwijk

Tel: + 31 (0) 521 52 00 64

Contact