0546 - 67 88 88

Engineering herinrichting Tukseweg Steenwijk

Het project
In opdracht van de Gemeente Steenwijkerland heeft Roelofs zich bezig gehouden met de engineering, directie en toezicht ten behoeve van het realiseren van de herinrichting van een deel van de Tukseweg te Steenwijk. De bestaande inrichting was gedateerd en werd door gebruikers als onveilig en onoverzichtelijk ervaren.

Aanloop naar het project
De Tukseweg (deel tussen Matthijs Kiersstraat en aansluiting Steenwijkerdiep) was nog ingericht met de vormgeving uit de tijd dat de weg onderdeel was van de doorgaande verkeersroute Zwolle - Heerenveen. Tevens was er sprake van een lastige, onoverzichtelijke oversteek en een onveilige fietsroute.

Ontwerpfase
Om een oplossing te bieden voor de lastige oversteek van de Tukseweg en de verkeersonveilige fietsroute, is in samenspraak met bewoners, de wijkvereniging, winkeliers en andere belanghebbenden een plan voor herinrichting van de weg opgesteld.
Hierbij is in eerste instantie het initiatief gekomen vanuit de bewoners richting de gemeente met het verzoek om deze weg aan te laten passen. De gemeente was hierin faciliterend en hiermee is het werk als een zogenoemde “overheidsparticipatie” van start gegaan. Door middel van inloopavonden en ‘vraag en antwoord’ sessies is gezamenlijk tot een breed gedragen oplossing gekomen. Nadat het ontwerp vastgesteld was, is Roelofs gestart met het opstellen van het bestek. Aan de hand van een meervoudige onderhandse aanbesteding is het totale project op de markt gezet. De aannemer diende hierbij rekening te houden met een beperkte uitvoeringsduur i.v.m. de bereikbaarheid van omliggende winkels. Tijdens de aanbestedings procedure is er een aannemer naar voren gekomen voor de realisatie van de herinrichting.

Directievoering en toezicht
Na aanbesteding heeft Roelofs van de gemeente Steenwijkerland opdracht gekregen om het directievoeren en toezichtwerk te verrichten op de realisatie van de herinrichting. Op dit moment is de aannemer NONAK Dunnewind Groep BV bezig met de afronding van de werkzaamheden. Roelofs ontzorgd en adviseert de gemeente waar nodig. Moeilijkheid tijdens de uitvoering waren onder andere de zeer grote hoeveelheid kabels en leidingen in de ondergrond. Dit vereiste korte lijnen tussen de aannemer, nuts partijen en opdrachtgever. Tevens wordt er nadrukkelijk gecommuniceerd met de verschillende partijen zoals winkeliers, bewoners en overige belanghebbenden en wordt de opdrachtgever op de hoogte gehouden van de werkzaamheden en huidige stand van zaken.

Project in cijfers
Het project bestaat uit de volgende onderdelen:
Verwijderen elementenverharding, ca. 3.500 m2
Verwijderen kantopsluiting van betonbanden, ca. 700 m1;
Verwijderen teerhoudende asfaltverharding, ca. 1.000 m2;
Grondwerk voor cunetten en riolering, ca. 4.650 m3;
Aanbrengen gemengd water riolering van betonbuizen, ca. 100 m1;
Aanbrengen asfaltverharding, ca. 1850 m2
Aanbrengen elementenverharding, ca. 3.000 m2;
Aanbrengen kantopsluitingen van betonbanden, ca. 1.000m1;
Bijkomende werkzaamheden.

Foto's

Contact opnemen

Heeft u een vraag suggestie of opmerking? Vul dan onderstaand formulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Aanmelden voor de Roelofs nieuwsbrief
Ik ben geïnteresseerd in:

Projectinformatie

Opdrachtgever
gemeente Steenwijkerland

Provincie
Overijssel

Aanvang project
oktober 2015

Oplevering project
december 2016

Expertises

Contactgegevens

Roelofs Steenwijk

E-mail
info@roelofsgroep.nl

Telefoon
0546- 67 88 88ing. J.P. (Johan) van der Ploeg
Rayonmanager Noord

Vestiging
Regiokantoor Steenwijk
Lindehof 12
8332 VD Steenwijk

Tel: + 31 (0) 521 52 00 64

Contact