0546 - 67 88 88

Engineering terreininrichting sporthal de Waterwyck

Het project
In opdracht van de gemeente Steenwijkerland mocht Roelofs de engineering en het toezicht doen van het project: ‘Engineering terreininrichting sporthal de Waterwyck’. Het project bevond zich in de wijk ‘de Gagels’ te Steenwijk.

De Waterwyck
Zwembad de Waterwyck is inmiddels uitgebreid tot het sportcentrum van Steenwijk en omgeving. Aan de hand van de verbouwing is ervoor gezorgd dat de hal voldoet aan de gestelde eisen van het NOS/NSF. Achter de sporthal is een extra gebouw verrezen, hierin zal de handboogvereniging zich vestigen. Door deze grondige uitbreiding heeft Steenwijk een prachtig sportcentrum tot haar beschikking gekregen waarvan jong en oud gebruik kan maken. Door de verschillende ingrepen was de huidige terreininrichting vervallen. Vandaar dat aan Roelofs was gevraagd de engineering op haar te nemen voor de reconstructie van het terrein.

Proces
Het project was opgedeeld in twee fases; een bouwrijp en een woonrijp fase. Voor beide fases heeft Roelofs tekeningen en een bestek opgesteld. Nadat het bouwrijp maken was gerealiseerd door derden, kon de bouwaannemer beginnen met het uitbreiden van de sporthal. Tevens startte de woonrijp fase van het project. De tweetal fases werden uitgevoerd door twee verschillende aannemers. Deze waren geselecteerd door middel van onderhandse aanbestedingen.

Werkbeschrijving
Het inmiddels gerealiseerde terrein biedt parkeergelegenheid voor de bezoekers van het sportcentrum. Dit is voor zowel de fiets- als autogebruiker. Tevens zijn er voorzieningen getroffen voor elektrische voertuigen, door middel van een oplaadpunt kunnen voertuigen worden opgeladen op het terrein. Verder is de uitstraling van de bestaande entree opgewaardeerd tot een plein. Met het realiseren van een plein wordt er Shared space gecreëerd en dus langzaam rijdend verkeer. Hierdoor is de veiligheid op het terrein gewaarborgd. Door de realisatie van het gebouw achter de sporthal diende er een toegangsweg te worden gerealiseerd naar de handboogvereniging, deze kent inmiddels haar weg via de entree en de parkeerplaatsen van de Waterwyck.

Toezicht
Tijdens de uitvoering van beide bestekken deed Roelofs het toezicht op de werkzaamheden. Directievoering werd verzorgd door de Gemeente Steenwijkerland. De uitvoering van de infrastructurele werkzaamheden liepen gelijktijdig met de uitvoering van de bouw van de sporthal. Tevens was tijdens de uitvoering het zwembad van de Waterwyck open, hiervoor is een tijdelijk fiets/voetpad en alternatieve parkeergelegenheid gecreëerd. Door al deze verschillende bedrijvigheden op het terrein, was een goede fasering en afstemming tussen de verschillende partijen van belang. Het werk is geheel volgens planning verlopen en de bezoekers konden zonder problemen het zwembad bereiken en een aangenaam baantje trekken in het bad.

Project in cijfers
Bouwrijpfase:
- Opbreken van ca. 3700m2 aan elementenverharding
- Ontgraven van ca. 7565m3 grond
- Hoofdriool leggen van ca. 840m1
- Aanbrengen van ca. 2245m2 aan tijdelijke elementenverharding 

Woonrijpfase:
- Opbreken van ca. 2245m2 aan elementenverharding
- Ontgraven van ca. 620m3 grond
- Aanbrengen van ca. 6000m2 aan elementenverharding

Foto's

Contact opnemen

Heeft u een vraag suggestie of opmerking? Vul dan onderstaand formulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Aanmelden voor de Roelofs nieuwsbrief
Ik ben geïnteresseerd in:

Projectinformatie

Opdrachtgever
Gemeente Steenwijkerland

Provincie
Overijssel

Aanvang project
2011

Oplevering project
2013

Expertises

Contactgegevens

Roelofs Steenwijk

E-mail
info@roelofsgroep.nling. J.P. (Johan) van der Ploeg
Rayonmanager Noord

Vestiging
Regiokantoor Steenwijk
Lindehof 12
8332 VD Steenwijk

Tel: + 31 (0) 521 52 00 64

Contact