0546 - 67 88 88

Fietspad Lindevallei Wolvega

Het project
Roelofs is door de gemeente Weststellingwerf gevraagd om de engineering op haar te nemen voor de reconstructie van het fietspad de Lindevallei.

Aanloop
Weststellingwerf staat bekend om zijn prachtige fietsroutes door de natuur. Op een mooie zomerdag is het langs de Linde gezellig druk met fietsers. Gezinnen fietsen naar de Driewegsluis om lekker te gaan lunchen of rusten uit op een bankje aan het water. Om deze fietsroute aantrekkelijk te houden, investeert de gemeente in verbreding van paden en vervanging van bruggen. Voorop staat dat het kenmerkende idyllische karakter van het fietsgebied gewaarborgd blijft.

Ontwerp
Het fietspad langs de Linde is recentelijk onder de loep genomen. Knelpunten worden aangepakt en na het uitvoeren van een aantal herinrichtingsprojecten langs de Linde, voldoet het nieuwe fietspad direct aan de huidige verwachtingen van de recreatieveen toerfietsers. Er is meer aandacht voor comfort, beleving en recreatie.

Ook is er rekening gehouden met het toegenomen aantal fietsers, onder andere door de komst van de e-bike. Mensen pakken sneller even de fiets om erop uit te gaan en blijven dit tot op latere leeftijd doen. Het is belangrijk om hier bij het ontwikkelen van de fietsinfrastructuur rekening mee te houden. Bijvoorbeeld door een aantal oplaadstations te plaatsen voor de e-biker die lange afstanden fietst.

3DTM meting vliegtuig
De terrein inmeting is d.m.v. een vliegtuig met LIDAR ingemeten en verwerkt tot de NLCS standaard. Met de gigantische hoeveelheid aan informatie vanuit de point cloud kan het grondwerk zeer nauwkeurig bepaald worden.

Regionale waterkering WS Fryslan
Dit project is uniek in zijn soort, het fietspad bevindt zich op een regionale kering van WS Fryslan. Op zich is dat niet heel bijzonder echter de kering dient aan de hand van de nieuw eisen verhoogt te worden en omdat het een zeer slappe veendijk betreft is extra gewicht aanbrengen niet mogelijk en dient zelfs lichter te worden.

De kering is volledig onderzocht d.m.v. grondboringen en sonderingen en zijn zettings- en afschuifingsberekeningen gemaakt op basis van 3 varianten.

Er is in overeenstemming van WS Fryslan en gemeente Weststellingwerf gekozen voor een lichtgewicht fietspad uitgevoerd in asfalt gefundeerd op schuimbeton 400-600kg/m3 met een SAMI-laag.

Het uitgewerkte plan is door middel van een meervoudig onderhandse aanbesteding op de markt geplaatst. Tijdens deze aanbestedingsfase ondersteunt Roelofs de gemeente Weststellingwerf met de nota van inlichtingen, aanbesteding, het opstellen van het gunningsadvies en toezichtwerkzaamheden. Op deze manier tracht Roelofs de gemeente op een zo goed mogelijk manier te ontzorgen van de werkzaamheden.

Planning
Het werk is in het voorjaar van 2018 aanbesteed aan Aannemersbedrijf A.Faber BV en het werk is volop in uitvoering. Dit zal gefaseerd plaatsvinden, waarbij de laatste fase in 2019 is.

Project in cijfers
Het project bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Opnemen elementenverharding ca. 6.600m2
  • Opbreken asfaltverharding ca. 11.500m2
  • Opbreken fundering ca. 2.600m2
  • Aanbrengen kunststof inlage ca 25.000m2
  • Aanbrengen schuimbeton ca 9.000m3
  • Aanbrengen asfalt ca. 1.800 ton

Foto's

Contact opnemen

Heeft u een vraag suggestie of opmerking? Vul dan onderstaand formulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Aanmelden voor de Roelofs nieuwsbrief
Ik ben geïnteresseerd in:

Projectinformatie

Opdrachtgever
Gemeente Weststellingwerf

Provincie
Friesland

Aanvang project
september 2017

Oplevering project
2019

Expertises

Contactgegevens

Roelofs Steenwijk

E-mail
info@roelofsgroep.nl

Telefoon
0546- 67 88 88ing. J.P. (Johan) van der Ploeg
Rayonmanager Noord

Vestiging
Regiokantoor Steenwijk
Lindehof 12
8332 VD Steenwijk

Tel: + 31 (0) 521 52 00 64

Contact