0546 - 67 88 88

Gemeentelijke Waterplan Oude IJsselstreek

Het project
Voor de gemeente Oude IJsselstreek is een gemeentelijk waterplan opgesteld. Ten behoeve van het waterplan is de gemeente onderworpen aan een inventarisatie en een analyse op watergebied. Op basis hiervan zijn kaders gesteld voor het behoud en de ontwikkeling van water binnen de gemeente. In de watervisie zijn ook wensen vanuit de klankbordgroep verwerkt. Middels een aantal discussiebijeenkomsten is inzichtelijk gemaakt welke wateraspecten actueel zijn bij inwoners van de gemeente. In het waterplan is een watervisie opgenomen die ervoor moet zorgen dat de waarde van het water nu en in de toekomst behouden blijft en daar waar mogelijk wordt versterkt. Een uitvoeringsprogramma is onderdeel van het plan.

Bijzonderheden
Als onderdeel van het project is samen met de coördinerende gemeentemedewerker een beleidskader voor water geschreven. In het beleidskader zijn de visie, doelen en doelgroepen, maatschappelijke (streef)effecten, kernindicatoren en hoofdmaatregelen benoemd. Het beleidskader is in de gemeentelijke politiek getoetst. Het beleidskader maakt onderscheid in de volgende vier aspecten:

1. Water is een drager voor een gezonde economie
Water heeft een volwaardige plaats in de werkomgeving van landbouwers, waterrecreanten en ondernemers in de industriële sector. Water draagt bij aan een positieve omzet van een onderneming en wordt in de functie beschermd en waar mogelijk ontwikkeld.
2. Water is een drager voor de sociale aspecten en beleving
Water draagt bij aan een positieve beleving van inwoners en toeristen. Dat heeft een prettige sfeer en sociale ontwikkeling in de samenleving tot gevolg.
3. Water is een drager voor ecologische ontwikkeling
Water heeft een volwaardige plaats in de natuur als biotoop voor flora en fauna.
4. Water is een drager voor volksgezondheid en veiligheid
Water draagt bij aan de volksgezondheid en veiligheid in de gemeente, waarbij WB21 en de zorgplichten in acht worden genomen.

Foto's

Contact opnemen

Heeft u een vraag suggestie of opmerking? Vul dan onderstaand formulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Aanmelden voor de Roelofs nieuwsbrief
Ik ben geïnteresseerd in:

Projectinformatie

Opdrachtgever
Gemeente Oude IJsselstreek

Provincie
Gelderland

Aanvang project
november 2008

Oplevering project
november 2009

Expertises

Contactgegevens

Roelofs Den Ham

E-mail
info@roelofsgroep.nl

Telefoon
0546 67 88 88ing. P.J. (Peter) Gelink
Rayonmanager Oost

Vestiging
Hoofdkantoor Den Ham
Dorpsstraat 20
7683 BJ Den Ham
Tel: +31 (0) 546 67 88 88

Contact