0546 - 67 88 88

Globale weginspectie Nederbetuwe

Het project
In opdracht van de gemeente Nederbetuwe heeft Roelofs een globale visuele weginspectie uitgevoerd. Bij de globale visuele weginspectie zijn eveneens punten voor het klein onderhoud vastgelegd. Met behulp van de gegevens uit de weginspectie is een wegbeheerplan opgesteld.

Het doel van het wegbeheerplan is om geplande werkzaamheden op het gebied van groot onderhoud op elkaar af te stemmen en de beschikbare budgetten in te delen. Het plan moet tevens de omvang van de werkzaamheden duidelijk maken voor zowel de bestuurders als de medewerkers van de gemeente Nederbetuwe.

Bijzonderheden
De onderhoudsplanning- en begroting in dit wegenbeheerplan is opgebouwd conform de CROW systematiek zoals beschreven in publicatie 147. Op basis van de in 2012 uitgevoerde inspecties is een actueel beeld verkregen van de conditie van het wegennet. De inspectie is uitgevoerd conform de systematiek zoals beschreven in CROW publicaties 146 a/b en richt zich op zichtbare schades zoals scheurvorming en oneffenheden, rafeling (asfalt), dwarsonvlakheid, randschade en zettingen.

Project in cijfers
Type verharding Oppervlakte
Asfalt 921.561 m2
Elementen 616.095 m2
Beton 18.997 m2
Totaal 1.556.653 m2

Foto's

Contact opnemen

Heeft u een vraag suggestie of opmerking? Vul dan onderstaand formulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Aanmelden voor de Roelofs nieuwsbrief
Ik ben geïnteresseerd in:

Projectinformatie

Opdrachtgever
Gemeente Nederbetuwe

Provincie
Gelderland

Aanvang project
voorjaar 2012

Oplevering project
najaar 2013

Expertises

Contactgegevens

Roelofs Den Ham

E-mail
info@roelofsgroep.nl

Telefoon
0546-67 8888ing. G. (Gerrit) Woudman
hoofd kenniscluster en senior adviseur Beheer en Onderhoud

Vestiging
Hoofdkantoor Den Ham
Dorpsstraat 20
7683 BJ Den Ham
Tel: +31 (0) 546 67 88 88

Contact