0546 - 67 88 88

Herinrichting Oevers C Meppel

Het project
In opdracht van de gemeente Meppel heeft Roelofs de opdracht gekregen voor de engineering en besteksvoorbereiding
van het project ‘Herinrichting Oevers C te Meppel’. Het in de jaren ’60 ontwikkelde bedrijventerrein met de straten Pieter Mastebroekweg, Groeneveld en de Zomerdijk is aan een herinrichting toe.

Werkzaamheden
In overleg met de gemeente Meppel is Roelofs momenteel bezig met het opstellen van een schetsontwerp waarin de uitgangspunten van de herinrichting worden vastgesteld. De gemeente Meppel heeft het voornemen om het bestaande gemengde riool te vervangen door een verbeterd gescheiden rioolstelsel. Daarnaast wil de gemeente bij de herinrichting van het bedrijventerrein meer groen toepassen. Dit wil de gemeente Meppel realiseren door het verplaatsen van de as van de rijbaan. De kenniscluster Water, Riolering en Ecologie is momenteel nog bezig met een onderzoek waarbij gekeken wordt of het mogelijk is om het bestaande gemengde rioolstelsel te gaan gebruiken als HWA-riool. Daarnaast wordt het gehele verbeterde gescheiden rioolstelsel gedimensioneerd.

Op basis van het opgestelde schetsontwerp zal Roelofs in samenwerking met de gemeente Meppel een presentatie verzorgen voor de bedrijven c.q. belanghebbenden. Tegelijk zal er een overleg worden georganiseerd met de nutsbedrijven. Met betrekking tot de gemaakte suggesties c.q. opmerkingen van de (nuts)bedrijven zal de gemeente Meppel een afweging maken welke aanpassingen zullen worden meegenomen in het ontwerp. Aan de hand van deze aanpassingen zal Roelofs de bestekstekeningen (situatie, dwarsprofielen en details) en het RAW-bestek incl. bijlagen zoals een V&G-plan, Grondbalans en een EMVI- inschrijvingsleidraad gaan opstellen. Aanvullend op bovengenoemde werkzaamheden zal Roelofs een besteksraming en een verhardingsadvies opstellen voor de asfaltconstructie. Uiteindelijk zal Roelofs de gemeente Meppel begeleiden bij het verzorgen van de onderhandse aanbestedingsprocedure.

Project in cijfers
- Opbreken van ca. 11.150m2 aan elementenverharding;
- Opbreken van ca. 2.400m1 aan kantopsluiting;
- Aanbrengen van ca. 1.700m1 riool incl. grondwerk;
- Aanbrengen puinfundering van ca. 9.200m2;
- Aanbrengen van ca. 2.600m2 aan elementenverhardingen;
- Aanbrengen van ca. 2.900ton asfalt;
- Aanbrengen van ca. 2.480m1 aan kantopsluiting;
- Aanbrengen van ca. 15st bomen inclusief grondverbetering.

Foto's

Contact opnemen

Heeft u een vraag suggestie of opmerking? Vul dan onderstaand formulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Aanmelden voor de Roelofs nieuwsbrief
Ik ben geïnteresseerd in:

Projectinformatie

Opdrachtgever
Gemeente Meppel

Provincie
Drenthe

Aanvang project
September 2013

Oplevering project
oktober 2014

Expertises

Contactgegevens

Roelofs Den Ham

E-mail
info@roelofsgroep.nl

Telefoon
0546 67 88 88ing. J.P. (Johan) van der Ploeg
Rayonmanager Noord

Vestiging
Regiokantoor Steenwijk
Lindehof 12
8332 VD Steenwijk

Tel: + 31 (0) 521 52 00 64

Contact