0546 - 67 88 88

Oosterpoortsbrug Sneek

Het project
De Leeuwarderweg en de Jousterkade vormen van oudsher belangrijke toegangswegen tot de stadskern van Sneek. De kruising van beide wegen, bekend als de Oosterpoortsbrug, is jarenlang een beeldbepalend (knel)punt geweest voor auto-mobilisten die hun weg door Sneek zochten. De gemeente wil het gebied Oosterpoortsbrug-Jousterkade-Leeuwarderweg (tot aan de Jachthavenstraat) opnieuw inrichten. De omgeving van de Oosterpoortsbrug moet een entreepoort vormen tot het centrum.

In de omgeving Oosterpoortsbrug zal het komende jaar het nodige onderhoud worden gepleegd. Zo zijn de verkeerslichten   afgeschreven, moet de riolering worden vervangen en zijn de wegen en fiets- en voetpaden aan groot onderhoud toe. Hier-mee heeft de gemeente Súdwest-Fryslân de mogelijkheid het gebied een nieuwe inrichting te geven en meer ruimte voor voetgangers, fietsers en groenvoorziening te creëren.

Het plan voor de herinrichting van de omgeving Oosterpoortsbrug is door de gemeente opgesteld in samenspraak met onder-nemers, bewoners en andere belanghebbenden. De aannemerscombinatie Faber-Roelofs gaat de werkzaamheden uit-voeren en is reeds begonnen met voorbereidende werkzaamheden. De feestelijke starthandeling staat gepland op 5 januari waarna in de eerste helft van 2015 de meer ingrijpende herinrichtingswerkzaamheden plaatsvinden. Uiterlijk eind juni 2015 wordt het werk afgerond.

Bijzonderheden
Door het toepassen van een goede fasering en de totale werkvlaklengte maximaal 80 meter te houden, behoudt de omgeving van de Oosterpoortsbrug de uitstraling van een woon- en winkelgebied in plaats van een bouwput. De fasering en de werk-zaamheden worden afgestemd met de eisen en wensen vanuit de omgeving, er worden specifieke maatregelen getroffen en we voeren van een beheerst projectmanagement. Hiermee is de bereikbaarheid van de binnenstad geborgd. Voor een goede planning van de werkzaamheden is er een bezoek gebracht aan alle ondernemers nabij de werkzaamheden om er achter te komen hoe het met de bevoorrading, ophaaldiensten, afvalverwerking enz. is geregeld.Tevens is er bij de winkels en horeca-gelegendheden gevraagd naar hun wensen en bijzonderheden. Hier is een omgevingsmatrix van gemaakt en dit is mee-genomen in het plan. We betrekken de omgeving bij het werk en dit zie je ook terug bij de bewonersavond, de excursie met de basisschool en de bewonersbrieven die aan het begin van elke fase verstuurd worden.

Project in cijfers

 • verwijderen verhardingen: ca. 17.000 eenheden;
 • verwijderen terreininrichting, bebording en straatmeubilair; ca. 120 stuks;
 • verwijderen riool, putten en kolken; ca. 700 eenheden;
 • grondwerkzaamheden; ca. 3750 m3;
 • aanbrengen riool, putten en kolken; ca. 750 eenheden;
 • relinen riool en renoveren putten; ca. 200 eenheden;
 • aanbrengen fundering tbv verhardingen; ca. 7000 m2;
 • aanbrengen asfalt; ca 2000 m2;
 • aanbrengen elementenverharding; ca. 13.000 eenheden;
 • aanbrengen betonverhardingen; ca. 250 m2;
 • aanpassen loopsteiger langs het water; ca. 60 m1;
 • verplaatsen en aanpassen bushaltes;
 • grondwerk groenvoorzieningen; ca. 2000 eenheden;
 • aanpassen openbare verlichting.

 

Foto's

Contact opnemen

Heeft u een vraag suggestie of opmerking? Vul dan onderstaand formulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Aanmelden voor de Roelofs nieuwsbrief
Ik ben geïnteresseerd in:

Projectinformatie

Opdrachtgever
Gemeente Súdwest-Fryslân

Provincie
Friesland

Aanvang project
01-10-2014

Oplevering project
23-06-2015

Expertises

Contactgegevens

Roelofs Steenwijk

E-mail
info@roelofsgroep.nl

Telefoon
0546- 67 88 88ing. J.P. (Johan) van der Ploeg
Rayonmanager Noord

Vestiging
Regiokantoor Steenwijk
Lindehof 12
8332 VD Steenwijk

Tel: + 31 (0) 521 52 00 64

Contact