0546 - 67 88 88

Herinrichting Openbare Ruimte Bijvank Noord

Het project
Bijvank Noord is een woonwijk in Enschede die is aangelegd in de jaren ‘60. In een deel van de wijk wordt stedelijke vernieuwing toegepast. Dit houdt in dat de bestaande woningen worden gesloopt en de infrastructuur compleet wordt verwijderd. Vervolgens wordt de wijk weer opnieuw ingericht met compleet nieuwe wegen, nutsvoorzieningen en nieuwe woningen. De woningen worden allemaal afgekoppeld of aangesloten op een gescheiden rioolstelsel.

Roelofs verzorgt de complete herinrichting van de openbare ruimte, waarbij Roelofs tevens verantwoordelijk is voor de algehele coördinatie in het uitvoeringstraject van de wijk (afstemming tussen woningcorporatie Domijn, Gemeente Enschede, sloper, nutsbedrijven, bouwer en Roelofs).

Naast de technisch inhoudelijk betrokken partijen is ook een uitgebreid communicatietraject opgezet voor het omgevingsmanagement naar bewoners/omwonenden en andere betrokken partijen. Speciaal hiervoor is een omgevingscoördinator aangesteld, zodat de uitvoerder zich volledig kan richten op de realisatie van het werk.

Bijzonderheden
De werkzaamheden van Roelofs worden uitgevoerd op basis van de CO2 prestatieladder niveau 5, het hoogst haalbare niveau. Dit houdt in dat vooraf inzicht wordt verkregen in de verwachte CO2 uitstoot. Door proactieve maatregelen te nemen en de uitstoot tijdens uitvoering te registreren, wordt een besparing op de CO2 uitstoot gerealiseerd.

Voor het project "Herinrichting openbare ruimte Bijvank Noord" in Enschede zijn de volgende maatregelen vanuit de  CO2-prestatieladder genomen:

  • Puin ten behoeve van de fundering van wegen wordt niet aangevoerd van buiten het werk, maar wordt overgenomen van de sloper, die het puin van de sloopwoningen op locatie heeft gebroken; De CO2-reductie is bewerkstelligd door het terugbrengen van de transportbewegingen die daar anders mee gemoeid gingen.
  • Naast onze eigen werknemers registreren ook alle in te zetten onderaannemers en in te huren materieel hun eigen CO2-uitstoot (woon-werkverkeer, dieselverbruik, etc.) om zo een vergelijk te maken met de berekening; De reductie die hierin is bewerkstelligd is het carpoolen van medewerkers, locale aannemers en medewerkers inzetten en het onnodig laten draaien van machines.
  • Wij informeren en communiceren met alle betrokken partijen over het verminderen van de CO2-uitstoot en de mogelijke maatregelen hiervoor.
     
Ga naar projectsite

Foto's

Contact opnemen

Heeft u een vraag suggestie of opmerking? Vul dan onderstaand formulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Aanmelden voor de Roelofs nieuwsbrief
Ik ben geïnteresseerd in:
Ga naar projectsite

Projectinformatie

Opdrachtgever
Woningstichting Domijn

Provincie
Overijssel

Aanvang project
April 2013

Oplevering project
medio 2021

Expertises

Contactgegevens

Roelofs Den Ham

E-mail
info@roelofsgroep.nl

Telefoon
0546 67 88 88D.J. (Jan) van Faassen
regiomanager Wegenbouw

Vestiging
Hoofdkantoor Den Ham
Dorpsstraat 20
7683 BJ Den Ham
Tel: +31 (0) 546 67 88 88

Contact