0546 - 67 88 88

Apeldoorn Zuid, verkabeling hoogspanning

Het project
De Oude Beekbergerweg ligt in Apeldoorn-Zuid en stamt uit de jaren ’50. In de huidige situatie lopen de hoogspanningskabels van TenneT, door middel van hoogspanningsmasten, over het bebouwde gebied. Deze hoogspanningskabels worden door TenneT ondergronds gebracht, om van deze buurt weer een leefbare buurt te maken. Hierbij is Roelofs verantwoordelijk voor alle voorbereidende en bijkomende werkzaamheden.

De werkzaamheden bestaan uit:

  • Diverse opruimwerkzaamheden;
  • Het verwijderen van het huidige rioolstelsel en vervangen door een nieuw GVK-riool (afgestemd op ligging 150KV hoogspanningskabels);
  • Waar nodig vergroten diameter riolering en aanbrengen hemelwaterriool;
  • Aanbrengen waterpasserende bestrating (ten behoeve van hoogspanningskabels) en bovengrondse herinrichting van de openbare ruimte.

De ontwerpvoorbereidingen zijn opgestart in januari 2014. Vanaf april 2014 wordt met de uitvoeringswerkzaamheden begonnen, deze zijn naar verwachting medio november afgerond.

Bijzonderheden
De herinrichting Oude Beekbergerweg te Apeldoorn ten behoeve van de verkabeling van de aanwezige 150 kV hoogspanningsleidingen is in meerdere opzichten een uniek project. Het is namelijk niet alledaags dat er in Nederland een 150 kV hoogspanningsleiding ondergronds wordt aangebracht in een bebouwde omgeving. Ondanks dat deze keuze breed gedragen wordt door de omgeving, wordt het hierdoor ook voor hen op een andere wijze uniek. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden is het voor de buurtbewoners namelijk voor een lange periode (circa 5 maanden), niet mogelijk om met de auto bij hun woning te komen. Dit vergt een grote opoffering in deze periode.
In het plan van aanpak dat hiervoor is opgesteld wordt optimaal rekening gehouden met het minimaliseren van de hinder voor de omgeving. De hele werkwijze is dusdanig afgestemd dat de dagelijkse gang van zaken zo goed als mogelijk doorgang kan vinden zowel voor reguliere omwonenden als bedrijven en instanties in de omgeving. Zo worden woningen per voet/fiets toegankelijk gehouden, doeken langs de bouwhekken geplaatst tegen stofoverlast en krijgen de bewoners zelfs de beschikking over een opvouwbare bolderkar voor hun boodschappen, etc.. Al met al een bijzonder project, dat begrip van de omwonenden vergt tijdens de uitvoering. Uiteindelijk resultaat is dan wel een forse verbetering van de leefomgeving!
De bestrating die wordt terug gebracht is ook bijzonder. Deze bestaat namelijk uit een waterpasserende gebakken straatsteen. Dit houdt in dat er een wat grotere voegruimte wordt aangebracht tussen de stenen, welke wordt ingeveegd met split. Hier kan het hemelwater ‘passeren’, waarna het wordt geborgen in een laag granulaat die onder de verharding wordt aangebracht. Vandaar kan het in de bodem infiltreren. Dit zorgt voor 2 vliegen in een klap: hemelwater wordt afgekoppeld zonder aanleg van een apart riool en het water zorgt tevens voor verkoeling van de ondergrondse hoogspanningsleidingen.
In de periode van januari 2014 t/m april 2014 wordt het ontwerp uitgewerkt en vindt de werkvoorbereiding plaats.
Daarna zal er gestart worden met de uitvoeringswerkzaamheden die naar verwachting tot november 2014 duren.
Nieuws en actuele ontwikkelingen met betrekking tot dit project kunt u volgen op onze website!

Project in cijfers
• Ca. 12.000 m2 verharding opnemen en aanbrengen;
• Ca. 750 meter betonriool vervangen door GVK-riool;
• Ca. 500 meter rijplaten toepassen t.b.v. werkruimte langs sleuf;
• Ca. 1100 meter tijdelijke bouwhekken toepassen.

Bron foto's: Rob Vos Fotograaf

Er zijn twee overzichtsfilmpjes van dit project gemaakt door de gemeente Apeldoorn.

 
Deel 1                                                                                       Deel 2

Foto's

Contact opnemen

Heeft u een vraag suggestie of opmerking? Vul dan onderstaand formulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Aanmelden voor de Roelofs nieuwsbrief
Ik ben geïnteresseerd in:

Projectinformatie

Opdrachtgever
Gemeente Apeldoorn

Provincie
Gelderland

Aanvang project
januari 2014

Oplevering project
december 2014

Expertises

Contactgegevens

Roelofs Den Ham

E-mail
info@roelofsgroep.nl

Telefoon
0546- 67 88 88ing. P.J. (Peter) Gelink
Rayonmanager Oost

Vestiging
Hoofdkantoor Den Ham
Dorpsstraat 20
7683 BJ Den Ham
Tel: +31 (0) 546 67 88 88

Contact