0546 - 67 88 88

Herinrichting Vorden centrum

Het project
De voormalige gemeente Vorden heeft in 2003 een ontwikkelingsvisie voor het dorpscentrum van de kern Vorden opgesteld; de Centrumvisie Vorden 2003. In opdracht van Gemeente Bronckhorst is in samenspraak met diverse belanghebbenden het masterplan Centrum Vorden 2009 opgesteld.

Dit Masterplan is door Roelofs verder uitgewerkt tot een Voorlopig Ontwerp, Definitief Ontwerp en uiteindelijk tot de benodigde werktekeningen met bijbehorend bestek. Bijzonder aspect hierbij is dat het bestek dusdanig is opgesteld dat het aanbesteed kon worden op basis van prestatie-inkoop (Best Value Procurement). Hierbij is niet alleen gegund op de laagste prijs, maar op de prijs-kwaliteitsverhouding (Economisch Meest Voordelige Inschrijving).

In het centrumgebied zijn veel belanghebbende partijen aanwezig, die allemaal vroeg in het voortraject betrokken zijn bij de planvorming. Door het organiseren van klankbordgroepoverleggen en diverse inloopavonden is getracht een zo breed mogelijk draagvlak te creëren. Ook heeft de klankbordroep (samengesteld uit divere belanghebbende partijen) inspraak gehad in het toe te passen type bestrating, straatmeubilair, lichtmasten, etc).

Een bijzonder aandachtspunt in het hele ontwerp vormen de bomen. Vanuit de huidige (gezondheids)staat van de bomen en de visie van de Gemeente Bronckhorst bleek het niet mogelijk een groot deel van de bestaande bomen in te passen. Ook kampt Vorden met een relatief lage grondwaterstand, waardoor de groeiplaatsomstandigheden voor bomen niet optimaal zijn. Daarom is veel aandacht besteed aan de groeiplaatsconstructie voor de nieuw aan te brengen bomen.
 

Hiervoor is een inventieve oplossing bedacht door:

  • Een ondergrondse groeiplaatsconstructie voorzien van bomengranulaat en PermavoiD Sandwichconstructie aan de       bovenzijde (i.v.m drukspreiding en voorkomen wortelopgroei);
  • Een ‘geautomatiseerd’ watergeefvoorzieningsysteem. Deze creëert een ‘schijn’ grondwaterstand t.p.v de groeiplaatsconstructie, waardoor deze aan de onderzijde altijd voorzien is van water. Hierdoor kunnen de bomen zich optimaal ontwikkelen;
  • Er worden meteen bij aanvang bomen van een grotere maat aangeplant, met een ondergrondse verankering op de kluit. Ter plaatse van de plantvakken van de bomen worden ook haagblokken aangebracht. Hierdoor ontstaat op maaiveld niveau meteen een groen beeld.

Het resultaat is een kwalitatief hoogwaardig ontwerp/inrichtingsplan, waarbij is gekozen voor een optimale kwaliteit van de constructies en materialen, in een sfeer die goed die perfect past bij de kern Vorden. 


Enkele bijzonderheden
• Vervangen rioolstelsel en aanleg gescheiden hemelwaterriool (infiltratie)
• Koppeling watergeefvoorziening groeiplaats met infiltratieriool
• Inrichting van het centrumgebied als blauwe zone (maximale parkeerduur 2 uur)
• Inpassen van de weekmarkt en mogelijke evenementen op het centrale plein
• Aanleg parkeerterrein De Bleek t.b.v. ‘langparkeerders’ (langer dan 2 uur).

De inschrijvers hebben bij hun inschrijving een plan van aanpak opgesteld waarin zij hebben aangegeven hoe de werkzaamheden worden uitgevoerd, wat de planning is, op welke wijze het omgevingsmanagement plaats vindt en hoe risico’s worden gesignaleerd en beheerst. De werkzaamheden worden uitgevoerd van maart  t/m december 2013.

 

Foto's

Contact opnemen

Heeft u een vraag suggestie of opmerking? Vul dan onderstaand formulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Aanmelden voor de Roelofs nieuwsbrief
Ik ben geïnteresseerd in:

Projectinformatie

Opdrachtgever
Gemeente Bronckhorst

Provincie
Gelderland

Aanvang project
01-09-2012

Oplevering project
31-12-2012

Expertises

Contactgegevens

Roelofs Den Ham

E-mail
info@roelofsgroep.nl

Telefoon
0546 67 88 88ing. P.J. (Peter) Gelink
Rayonmanager Oost

Vestiging
Hoofdkantoor Den Ham
Dorpsstraat 20
7683 BJ Den Ham
Tel: +31 (0) 546 67 88 88

Contact