0546 - 67 88 88

Hoogwatervoorziening Oost-Teckop

Het project
In 2010 en 2011 heeft Roelofs zich bezig gehouden met het project Hollandse Kade Oost. Het project betrof het opstellen van maatregelen ten behoeve van het wijzigen van het polderpeil in het gebied ‘Teckop’ nabij Kockengen. Roelofs heeft hiervoor de ontwerpen vervaardigd, bestekken opgesteld, de aanbesteding geregeld en ten slotte de directievoering en toezicht tijdens de uitvoering verzorgt. 

De wijziging van het polderpeil heeft tot gevolg dat de hoogwatervoorziening ter plaatse van Teckop wordt doorsneden.
De hoogwatervoorziening dient in verband met de fundatie van de woningen langs de Teckop en mogelijke risico’s van zettingen in stand te worden gehouden. Er is een constructie ontworpen die voorziet in hoogwater rondom de woningen en de watergangen met verlaagde polderpeilen in de omgeving met elkaar verbindt.

Bijzonderheden
Het bijzondere van dit project betrof de grootschalige ingrepen in een zeer kleine ruimte. Het contact en de samenwerking met bewoners van aangrenzende percelen was essentieel voor het welslagen van dit project. Op voorhand was bekend dat werkzaamheden moesten worden uitgevoerd op en vanaf de particuliere gronden. Het ruimtebeslag op de locatie was derhalve zeer beperkt. De werkzaamheden werden verder bemoeilijkt door de slechte draagkrachtigheid (veen) van de ondergrond en de beperkte mogelijkheden tot het verlagen van de grondwaterstand tijdens de uitvoeringfase (zowel in niveau als in de tijd). Al in de ontwerpfase is hiermee rekening gehouden.

Ten behoeve van het project zijn tijdens de uitvoering verschillende duikers en stuwvoorzieningen aangebracht.
De verlaagde polderpeilen zijn verbonden door een duiker 100 mm in de vernieuwde kade aan de zijde van Teckop 44.
Het oppervlaktewater tussen de percelen heeft het waterpeil zoals gewenst in de hoogwatervoorziening.

Foto's

Contact opnemen

Heeft u een vraag suggestie of opmerking? Vul dan onderstaand formulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Aanmelden voor de Roelofs nieuwsbrief
Ik ben geïnteresseerd in:

Projectinformatie

Opdrachtgever
HDSR

Provincie
Utrecht

Aanvang project
zomer 2010

Oplevering project
zomer 2012

Expertises

Contactgegevens

Roelofs Den Ham

E-mail
info@roelofsgroep.nl

Telefoon
0546- 67 88 88ing. G. (Gerard) Hoiting
directeur Roelofs Beheer B.V.

Vestiging
Hoofdkantoor Den Ham
Dorpsstraat 20
7683 BJ Den Ham
Tel: +31 (0) 546 67 88 88

Contact