0546 - 67 88 88

Implementatie risico gestuurd rioolbeheer de Utrechtse Heuvelrug

Project
De gemeente de Utrechtse Heuvelrug stond aan de vooravond van een nieuw GRP. Voor dit GRP wilde zij kunnen beschikken over een toekomstgerichte en risicogestuurde strategische vervangingsplanning. Deze planning is met behulp van Rasmariant opgesteld. De resultaten zijn gepresenteerd binnen Winnet.

Bijzonderheden
De gemeente wil risico gestuurd zijn riolen gaan beheren. Rasmariant was de daarvoor meest geschikte tool. Alvorens de analyses konden worden gestart is aandacht besteed aan het complementeren van het rioolbeheersysteem. Een probleem was het ontbreken van aanlegjaren van delen va het stelsel. Het verbeterde systeem is samen met de rioolinspectiedata geanalyseerd. Dit leidde tot een aantal degradatiekrommes voor verschillende typen materialen.

Voor het waarderen van de verschillende toestandsklassen is de rioolbeheerder leidend geweest. De wijze van beoordelen, de afwegingen die de beheerder maakt zijn nauwgezet besproken en zijn vastgelegd in instellingen. Dit heeft ertoe geleid dat de beoordeling op de individuele riolen aansluit bij de die van de beheerder. Rasmariant maakt daarbij gebruik van een kwaliteitsgetal voor de kwaliteit van een riool.

De impactkaarten zijn geautomatiseerd vervaardigd en nadien handmatig nabeoordeeld. Daaruit is naar voren gekomen dat de impact van een calamiteit bij bepaalde hoofdwegen vele malen groter is dan bij andere hoofdwegen. Dit speelde vooral bij die wegen waar een calamiteit leidt tot filevorming op de A12 van Utrecht naar Arnhem. De instellingen zijn daarop aangepast.
De gemeente kent veel waarde toe aan het beschermen van de het drinkwater. Het beschermingsniveau van het grondwaterbeschermingsgebied is expliciet aan de orde geweest. Dit heeft ertoe geleid dat een aparte set van beslisregels is opgesteld voor deze gebieden. In de berekeningen voor uit te voeren maatregelen is meegenomen.

Foto's

Contact opnemen

Heeft u een vraag suggestie of opmerking? Vul dan onderstaand formulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Aanmelden voor de Roelofs nieuwsbrief
Ik ben geïnteresseerd in:

Projectinformatie

Opdrachtgever
Gemeente Utrecht

Provincie
Utrecht

Aanvang project
november 2015

Oplevering project
oktober 2016

Expertises

Contactgegevens

Roelofs Veenendaal

E-mail
info@roelofsgroep.nl

Telefoon
0546- 67 88 88ir. P. (Peter) Wonink
hoofd kenniscluster en senior adviseur Water en Riolering

Vestiging
Hoofdkantoor Den Ham
Dorpsstraat 20
7683 BJ Den Ham
Tel: +31 (0) 546 67 88 88

Contact