0546 - 67 88 88

Implementatie risico gestuurd rioolbeheer gemeente Hengelo

Project
De gemeente Hengelo wilde een nieuwe vGRP opstellen. Daarvoor wilde zij beschikken over een goed vernieuwingsplan en bijbehorende kosten. In dit plan moest de levensduur van riolen op eenduidige wijze worden onderbouwd. Daarnaast wilde men invulling geven aan risico gestuurd rioolbeheer en goed inzicht krijgen in de eventuele consequenties daarvan. Voor de onderbouwing is gebruik gemaakt van Rasmariant van Rolsch Sewer BV.

Bijzonderheden
Uit de analyses is afgeleid dat er grote verschillen zijn in degradatie tussen verschillende groepen riolen met bepaalde stelsel- of omgevingskenmerken. Een optimale indeling in groepen zou zijn, een indeling waarbij onderscheid wordt gemaakt in het type afvalwater, de diameter en het type buismateriaal. Deze groepen laten een sterk afwijkende degradatie zien bij vergelijking met de gemiddelde populatie aan vrij verval riolen. Het bleek niet mogelijk om in Hengelo gelijktijdig onderscheid te maken naar deze groepen. Het aandeel regenwaterriolen met inspectie was te gering voor een voldoende betrouwbare voorspelling. Een indeling in materiaaleigenschappen en naar diameter bleek wel mogelijk en is ook doorgevoerd.

Op korte termijn bleek ook een aanzienlijke besparing op vernieuwingskosten mogelijk. Deze bedraagt tientallen % voor de komende 10 jaar. De kostenreductie voor de lange termijn is eveneens groot en licht in dezelfde orde grootte. Door onderscheid te maken in kunststof - en beton vrij verval riolen, onderscheid te maken in diameter en tegelijkertijd risico gestuurd te gaan werken kunnen vernieuwingen beter worden gepland. Dit geeft een grote kostenbesparing op toekomstige vernieuwingskosten. We spreken dan over de periode 2017 – 2100. Een besparing op vernieuwingskosten betekent vanzelfsprekend niet dat deze riolen nooit vernieuwd behoeven te worden. Door de lange levensduur zal het moment van vervangen vele tientallen jaren later optreden. De gemeente Hengelo hanteert zijn eigen kosten (meterprijzen) voor het uitvoeren van maatregelen. Deze kosten zijn verwerkt in Rasmariant en meegenomen in de berekeningen.

Project in cijfers
• Lengte rioolstelsel 600 km
• Beschikbare rioolinspectiedata 410 km

Foto's

Contact opnemen

Heeft u een vraag suggestie of opmerking? Vul dan onderstaand formulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Aanmelden voor de Roelofs nieuwsbrief
Ik ben geïnteresseerd in:

Projectinformatie

Opdrachtgever
Gemeente Hengelo

Provincie
Overijssel

Aanvang project
september 2016

Oplevering project
juni 2017

Expertises

Contactgegevens

Roelofs Den Ham

E-mail
info@roelofsgroep.nl

Telefoon
0546- 67 88 88ir. P. (Peter) Wonink
hoofd kenniscluster en senior adviseur Water en Riolering

Vestiging
Hoofdkantoor Den Ham
Dorpsstraat 20
7683 BJ Den Ham
Tel: +31 (0) 546 67 88 88

Contact