0546 - 67 88 88

Innovatieve vis-kanopassage in de Berkel Lochem

Het project
De gemeente Lochem wil met haar plan 'Etalage naar de toekomst' het stadscentrum versterken door middel van een fraaie inrichting. Hierbij wil de gemeente de rivier de Berkel gebruiken als toeristische trekpleister.
Het idee is om het water als drager van het plan neer te zetten met in het bijzonder de combinatie tussen de Berkel, de stadsgrachten en de stedelijke beken. De Berkel heeft de laatste jaren veel aan kwaliteit verloren. Tevens zijn de stuwen in de huidige Berkel niet te passeren voor vissen. Daarom heeft Roelofs samen met het Waterschap Rijn en IJssel en de gemeente Lochem gekeken op welke manier de Berkel haar dynamiek terug kan krijgen en hoe de Berkel weer een rol kan spelen in het stedelijke leven van Lochem.

Om de Berkel weer een natuurlijk ogende rivier te maken, moeten ook de aanwezige stuwen worden aangepast.
Daarom is er voorgesteld om een kunstwerk naast de bestaande stuw te maken, die vis- en kanopasseerbaar is.
Dit kunstwerk overbrugt een hoogte van twee meter. In het onderzoeksrapport wordt duidelijk hoe de grote hoogteverschillen het beste kunnen worden opgevangen zodat het systeem werkzaam blijft bij grote fluctuerende debieten, en toch interessant en veilig is voor kanovaarders.

In het onderzoeksrapport zijn verschillende vispassages en kanopassages opgesomd. Voor de situatie in de Berkel gaat de voorkeur uit naar een semi-natuurlijke vispassage. Vanwege de beperkte beschikbare ruimte is het niet mogelijk om een bypass aan te leggen, waardoor de keuze valt op een natuurtechnische vispassage. Om de stuw kanopasseerbaar te maken, moet er rekening gehouden worden met de belangen van zowel de recreatieve als de wildwaterkanovaarder.
De wildwaterkanovaarders zullen in de golven willen 'spelen' door van de hoofdstroom af te gaan, terwijl de recreatieve kanovaarders veilig en droog beneden willen komen.

Bijzonderheden
Bij de aanleg van een vis- en kanopassage in Lochem is het mogelijk om, door rekening te houden met de belangen van alle doelgroepen, de passage zowel vis- als kanopasseerbaar te maken. Om dit te realiseren zijn er diverse scenario's bedacht. Om de Berkel zodanig te ontwerpen dat zowel vissen als kanovaarders kunnen passeren, is gebleken dat de vis-/kanopassage naast de hoofdstroom de beste oplossing is. De parallellopende waterstroom heeft bij zowel lage als hoge afvoerdebieten een relatief constant afvoerdebiet. Door deze constante waterafvoer is het mogelijk hierop te dimensioneren, waardoor de vis-/kanopassage veilig te bevaren is voor recreatieve kanovaarders, een leuke oefenplek is voor wildwaterkanoërs, passeerbaar is voor vissen én bijdraagt aan de belevingswaarde van de Berkel.

Foto's

Contact opnemen

Heeft u een vraag suggestie of opmerking? Vul dan onderstaand formulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Aanmelden voor de Roelofs nieuwsbrief
Ik ben geïnteresseerd in:

Projectinformatie

Opdrachtgever
Gemeente Lochem

Provincie
Gelderland

Oplevering project
21-10-2010

Expertises

Contactgegevens

Roelofs Den Ham

E-mail
info@roelofsgroep.nl

Telefoon
0546 67 88 88ir. P. (Peter) Wonink
hoofd kenniscluster en senior adviseur Water en Riolering

Vestiging
Hoofdkantoor Den Ham
Dorpsstraat 20
7683 BJ Den Ham
Tel: +31 (0) 546 67 88 88

Contact