0546 - 67 88 88

Klimaatberekeningen gemeente Hengelo

Project
Gemeente Hengelo gaat een nieuw Gemeentelijk Rioleringsplan opstellen. Hiervoor is inzicht nodig in de benodigde maatregelen om het risico op wateroverlast nu en in de toekomst zo klein mogelijk te houden, ook rekening houdend met het optreden van zwaardere buien in de toekomst als gevolg van klimaatveranderingen.

Bijzonderheden
Op basis van de vrij beschikbare hoogtegegevens in de AHN2 is een maaiveldmodel opgesteld. Dit maaiveldmodel is doorgerekend in InfoWorks ICM. Door de vrij beperkte tijd en het feit dat er geen actueel rioleringsmodel beschikbaar is, is een eerste analyse uitgevoerd met uitsluitend het maaiveldmodel. Dus zonder riolering, en zonder watergangen. Er wordt dus uitsluitend gekeken op welke manier regenwater of water-op-straat (water wat uit de riolering omhoog komt, of niet in het rioolstelsel kan tijdens hevige neerslag) over het maaiveld zou gaan afstromen naar lager gelegen plekken en waar het zich zou gaan verzamelen.

Deze eerste analyse geeft een kaart van de gemeente Hengelo, waar op veel plekken in meer of mindere mate water op het maaiveld wordt berekend. Doordat er geen koppeling is gemaakt met het rioolstelsel of met de aanwezige watergangen en beken, en ook geen onderscheid wordt gemaakt in verharde en onverharde oppervlakken, lijkt het resultaat ernstig. Wanneer echter wordt ingezoomd op de locaties waar het berekende water heel ernstig is, blijkt dat toch grotendeels de bekende knelpunten naar voren komen. Dit betreft in een aantal gevallen ook locaties waar aan het rioolstelsel reeds maatregelen zijn genomen.

Project in cijfers
EUR 1.800.000,-- aan maatregelen om risico op wateroverlast te verminderen.

Foto's

Contact opnemen

Heeft u een vraag suggestie of opmerking? Vul dan onderstaand formulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Aanmelden voor de Roelofs nieuwsbrief
Ik ben geïnteresseerd in:

Projectinformatie

Opdrachtgever
Gemeente Hengelo

Provincie
Overijssel

Aanvang project
augustus 2016

Oplevering project
januari 2017

Expertises

Contactgegevens

Roelofs Den Ham

E-mail
info@roelofsgroep.nl

Telefoon
0546- 67 88 88ir. P. (Peter) Wonink
hoofd kenniscluster en senior adviseur Water en Riolering

Vestiging
Hoofdkantoor Den Ham
Dorpsstraat 20
7683 BJ Den Ham
Tel: +31 (0) 546 67 88 88

Contact