0546 - 67 88 88

KRW maatregelen fase 1

Algemeen
De IJssel moet in 2015 voldoen aan de doelstellingen conform de Europese kaderrichtlijn Water (KRW). Om tot de gewenste situatie voor de IJssel te komen, is een aantal maatregelen vereist. Rijkswaterstaat is als waterbeheerder verantwoordelijk voor het behalen van de doelen. Rijkswaterstaat is met Waterschap Veluwe overeengekomen dat Waterschap Veluwe de realisatie van 8,5 km nevengeul en 31,2 km oeveroptimalisatie verzorgt. Het resultaat van de maatregelen is meer variatie in het eco IJsselsysteem waardoor er meer ruimte en mogelijkheden ontstaan voor vestiging en voortplanting van dier- en plantensoorten die bij een rivier als de IJssel passen.

Het project
De KRW-maatregelen IJssel zijn opgedeeld in verschillende fases, tranches genaamd. De werkzaamheden aan de IJssel zijn verdeeld over drie tranches. De werkzaamheden die uitgevoerd worden door de combinatie Roelofs – Oosterhuis vallen allen onder tranche I. Hieronder vallen drie locaties:
• Aersoltweerde
• De Zande
• Bentinckswelle

Op deze locaties worden nevengeulen gerealiseerd, zoals het aantakken van zand- en kleiwinplassen, nieuw graven van geulen of wateren die aan één zijde zijn verbonden met de IJssel of aan twee zijden zijn verbonden. Zo ontstaan eenzijdig- of tweezijdig aangetakte geulen, die variëren in breedte. Daarnaast is er binnen dit project sprake van een kunstwerk t.p.v. de te realiseren doorsteken.

Door de maatregelen ontstaat een natuurlijke zandige overgang tussen water en land. Op deze manier wordt een verbeterde leefomgeving gecreëerd voor vissen en macrofauna. Deze soorten kunnen zo gemakkelijk plaatsen vinden waar ze goed kunnen leven en voortplanten, zodat er in de komende jaren een evenwichtig ecologisch waterleven ontstaat. 

Bijzonderheden
• Het is de eerste fase van het totale overkoepelende KRW project. De eerste fase is een factor 50 van het gehele            
  pakket KRW maatregelen;
• Project is puur gericht op ontwikkeling van natuur.

Project in cijfers
- Voorbereiding (van voorlopig ontwerp naar uitvoeringsontwerp);                                                                              
- Aanvragen uitvoeringsvergunningen;        
        
- Circa 5,5 km lengte nevengeul wordt gerealiseerd;
- Circa 30.000 m3 ontgraven, vervoeren en verwerken van grond;
- Cultuurtechnische en ecologisch werken;
- Aanbrengen debietregulerend werk;

- Verspreid over 3 locatie (De Zande, Bentinckswelle, Aersoltweerde);
- Realisatie van 1 kunstwerk;
- Diverse ecologische maatregelen tbv Flora en Fauna.

Nieuws oktober
Vrijdagochtend 10 oktober werd de gronddam in de KRW geul op de locatie Aersoltweerde tussen Hattem en Kampen doorgegraven. Daarmee is de eerste stromende nevengeul van het project KRW IJssel een feit. Een mooie mijlpaal in het project en het ziet er veelbelovend uit.

De geul ziet er goed uit. Met zijn gevarieerde breedte en diepte, zandige bodem, flauwe oevers en instroom zonder keien om te verstevigen, slingert hij met een paar bochten passend door het landschap. Ook is er al een vis in de verse geul gesignaleerd. En in de IJssel, voor de instroom van de geul, is rivierfonteinkruid aanwezig. Dit kan ook in de geul gaan groeien, daarvoor hoeft het alleen maar binnen te drijven. Als de geul straks goed stroomt, moet deze verderop via een duiker doorstromen naar de geul van Bentinckswelle.

Op de locatie Bentinckswelle is het grondwerk ook bijna klaar. Alleen moeten er nog duikers worden aangelegd. Zodra de duikers klaar zijn, is de tweede stromende nevengeul in het project KRW IJssel een feit. De geul bij locatie de Zande volgt later.
 

Foto's

Contact opnemen

Heeft u een vraag suggestie of opmerking? Vul dan onderstaand formulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Aanmelden voor de Roelofs nieuwsbrief
Ik ben geïnteresseerd in:

Projectinformatie

Opdrachtgever
Waterschap Vallei en Veluwe Combinatie project, samenwerking Roelofs en Oosterhuis BV

Provincie
Overijssel

Aanvang project
april 2014

Oplevering project
eind 2014

Expertises

Contactgegevens

Roelofs Den Ham

E-mail
info@roelofsgroep.nl

Telefoon
0546- 67 88 88ing. M. (Martin) Reurink
regiomanager Advies en Ontwerp

Vestiging
Hoofdkantoor Den Ham
Dorpsstraat 20
7683 BJ Den Ham
Tel: +31 (0) 546 67 88 88

Contact