0546 - 67 88 88

Omvorming fietspaden, Rijs, Sleat en Wyckel

Het project
Namens de gemeente De Fryske marren verzorgt Roelofs de enginering voor de omvorming van drietal fietspaden in de gemeente de Fryske Marren. De drietal fietspaden zijn gelegen in en nabij Rijs, het tracé Sondel – Wyckel en Wyckel – Sleat. De omvorming van de fietspaden van asfalt naar beton is een traject wat al enkele jaren gaande is in de gemeente De Fryske Marren. Zo zijn de fietspaden Sondel-Nijemirdum en Nijemirdum - Oudemirdum, waar Roelofs tevens de voorbereiding op haar genomen heeft, reeds gerealiseerd.

Met het oog op het Beheer & Onderhoud van de fietspaden kiest de gemeente ervoor om de asfalt fietspaden om te vormen naar beton. Belangrijk aandachtspunt in zowel de voorbereiding als in de realisatiefase zal onder andere de monumentale bomen zijn welke in en nabij Rijs, direct naast het fietspad staan. De constructie van het fietspad heeft hier extra aandacht gekregen, zodat de bomen behouden kunnen worden en er tevens een kwalitatief goed betonnen fietspad komt te liggen.

Het project zal middels een RAW bestek op de markt worden gebracht, waarna de uiteindelijke opdrachtnemer aan de hand van een meervoudige onderhandse aanbesteding zal worden geselecteerd op basis van ‘laagste prijs’.

Project in cijfers
Het project kent de volgende werkzaamheden:

  • Opnemen elementenverharding 1.655m2
  • Opnemen asfaltconstructie 10.569m2
  • Opnemen fundering 3.055 m2
  • Grondwerk 300m3
  • Aanbrengen fundering 900m2
  • Aanbrengen betonconstructie 10.163m2 
  • Aanbrengen elementenverharding 1.695m2

Foto's

Contact opnemen

Heeft u een vraag suggestie of opmerking? Vul dan onderstaand formulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Aanmelden voor de Roelofs nieuwsbrief
Ik ben geïnteresseerd in:

Projectinformatie

Opdrachtgever
gemeente de Fryske Marren

Provincie
Friesland

Aanvang project
2018

Oplevering project
2018

Expertises

Contactgegevens

Roelofs Steenwijk

E-mail
info@roelofsgroep.nl

Telefoon
0546- 67 88 88ing. J.P. (Johan) van der Ploeg
Rayonmanager Noord

Vestiging
Regiokantoor Steenwijk
Lindehof 12
8332 VD Steenwijk

Tel: + 31 (0) 521 52 00 64

Contact