0546 - 67 88 88

Onderzoek hydrologie Adel

Het project
Het projectgebied ADEL is gelegen ten noordoosten van de kern Lochem en ten noorden van het
Twentekanaal. In het zuidoosten van het gebied is tussen het bosgebied ‘Ampsen’ en het Twentekanaal een landbouwgebied gelegen dat kamt met ernstige verdrogingproblemen gedurende lange droge perioden. Door Roelofs is onderzoek uitgevoerd naar de verbetering van hydrologische klimaat. Het onderzoek heeft zich gericht op verduurzaming door het gebruik van beregeningsinstallaties te verminderen.

In het kader van het onderzoek zijn betrokken agrarisch ondernemers in het gebied geïnterviewd. Vervolgens is het gebied en de omgeving geïnventariseerd op mogelijkheden om watertoevoer naar het gebied te verbeteren en het water binnen het gebied langer vast te houden. Op basis hiervan zijn een drietal varianten vastgesteld die tot verbetering zouden kunnen leiden. Er is aanvullend een pompproef uitgevoerd om grondparameters te bepalen en daarmee de inventariserende berekeningen te optimaliseren. Ten behoeve van de pompproef zijn peilbuizen geplaatst en voorzien van een diver. Vervolgens is water aan de ondergrond onttrokken door de beregeningsinstallatie nabij de peilbuizen in te schakelen. Met de geregistreerde grondwaterstanden in de peilbuizen is de doorlatendheid van de ondergrond bepaald en is de invloed van het Twentekanaal op het gebied inzichtelijk gemaakt.  De effectiviteit van de varianten is in samenwerking met Aqu’Aries Advies bepaald. De varianten zijn qua civieltechnische elementen op hoofdlijnen uitgewerkt en op kosten geraamd.

Foto's

Contact opnemen

Heeft u een vraag suggestie of opmerking? Vul dan onderstaand formulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Aanmelden voor de Roelofs nieuwsbrief
Ik ben geïnteresseerd in:

Projectinformatie

Opdrachtgever
Projectgroep ADEL en gemeente Lochem

Provincie
Gelderland

Aanvang project
februari 2013

Oplevering project
eind 2013

Expertises

Contactgegevens

Roelofs Den Ham

E-mail
info@roelofsgroep.nl

Telefoon
0546 67 88 88ing. P.J. (Peter) Gelink
Rayonmanager Oost

Vestiging
Hoofdkantoor Den Ham
Dorpsstraat 20
7683 BJ Den Ham
Tel: +31 (0) 546 67 88 88

Contact