0546 - 67 88 88

Parkeerplan Blokzijl

Het project
In opdracht van de Gemeente Steenwijkerland heeft Roelofs de engineering en het toezicht toe gekregen van het project: ‘Parkeerplan Blokzijl’.

Blokzijl
In de zomer is Blokzijl een grote trekpleister voor toeristen. Vanuit alle hoeken van Nederland komt men genieten van haar watersport. Het dorp dat vroeger aan de rand van de Zuiderzee lag, is relatief bekend geworden door haar handel via het water.

Ontwerpfase
Door de vele toeristen die jaarlijks op Blokzijl afkomen, kende het dorp in de zomer veel problemen met parkeervoorzieningen. Vandaar dat de gemeente Steenwijkerland aan Roelofs opdracht had gegeven tot het opstellen van een ontwerp om de parkeervoorzieningen in Blokzijl uit te gaan breiden. Hiervoor zijn er schetsontwerpen, technische tekeningen en een bijbehorend bestek opgesteld. Gedurende de ontwerpfase zijn er onder leiding van Roelofs meerdere bewonersavonden georganiseerd, waarbij de bewoner en plaatselijk belang uitleg en inspraak kregen in het ontwerp.
Na de ontwerpfase is het project via onderhandse aanbesteding op de markt gezet. Vervolgens heeft Roelofs opdracht gekregen voor het toezichtwerk.

Uitvoeringsfase
Gedurende uitvoering is in overleg met de Waterschappen Reest & Wieden en Zuiderzeeland het ontwerp nog aangepast. Twee van de zeven locaties liggen op een primaire waterkering welke niet meer voldeden aan de nieuwe landelijke eisen. Doordat het project nog in handen lag van Roelofs kon hier makkelijk op ingespeeld worden en is het uiteindelijke ontwerp geoptimaliseerd naar tevredenheid van alle betrokken partijen.

Gerealiseerde werk
Het parkeerprobleem is aangepakt door rondom Blokzijl op meerdere locaties parkeervoorzieningen aan te leggen. Vanuit hier kan de toerist lopend het stadje bereiken. Hierdoor is er een autoluwte gecreëerd in het centrum van Blokzijl. Doordat de entrees van Blokzijl toe waren aan een opknapbeurt, is er een combinatie gemaakt om ook deze op te waarderen. Zo zijn de accenten van de entrees gelegd op meer kleurgebruik in het groen en het creëren van een rustiger straatbeeld.

Project in cijfers
In totaal zijn er op vijf locaties parkeervoorzieningen gerealiseerd met een totaal aantal van ca. 170 plaatsen. Door middel van deze ingrepen zullen de verkeersproblemen binnen Blokzijl verdwijnen. Tevens zijn de twee entrees heringericht. Door de vele positieve aanpassingen wordt het voor de bewoner en de toerist aangenaam verblijven in Blokzijl.

Foto's

Contact opnemen

Heeft u een vraag suggestie of opmerking? Vul dan onderstaand formulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Aanmelden voor de Roelofs nieuwsbrief
Ik ben geïnteresseerd in:

Projectinformatie

Opdrachtgever
Gemeente Steenwijkerland

Provincie
Overijssel

Aanvang project
2011

Oplevering project
2013

Expertises

Contactgegevens

Roelofs Steenwijk

E-mail
info@roelofsgroep.nl

Telefoon
0546 67 88 88ing. J.P. (Johan) van der Ploeg
Rayonmanager Noord

Vestiging
Regiokantoor Steenwijk
Lindehof 12
8332 VD Steenwijk

Tel: + 31 (0) 521 52 00 64

Contact