0546 - 67 88 88

P&C aanleg waterbuffer Dakhorst te Wierden

Het project
In opdracht van Vitens is een deel van de grondwaterwinning rondom Wierden verplaatst van het huidige gebied naar het gebied Rectum-Ypelo, tussen Wierden en Enter. De huidige waterwinning was niet duurzaam meer, belemmerde de ruimtelijke ontwikkeling  van Wierden en het gebied rondom de huidige waterwinning verstedelijkt steeds meer, waardoor het onttrokken grondwater niet goed was beschermt tegen bodemverontreinigingen.

Bijzonderheden
Omdat waterbedrijf Vitens de drinkwatervoorziening verplaatst, is ter compensatie een waterbuffer (een goed infiltrerende waterpartij) aangelegd. Rondom de waterpartij is tevens ruimte gecreëerd voor recreatie- en natuurontwikkeling. Dit is onder andere vormgegeven middels enkele poelen rondom de waterpartij  en een betonnen fietspad door het gebied.
De realisatie van de waterwinning is gepaard gegaan met zo’n 130.000 kuub aan vrijkomende grond.  Deze hoeveelheid grond is voor een groot deel naar boeren en andere grondeigenaren in de buurt van de waterwinning gegaan, om hiermee hun percelen op te hogen. Hierbij is de belangengroep van beide buurtschappen nauw betrokken geweest. De interesse vanuit de omgeving was zelfs groter dan het aanbod. In de oude situatie kampten diverse eigenaren vaak met natte percelen, om deze reden zijn de omliggende percelen gemiddeld met 20 centimeter opgehoogd wat geresulteerd heeft  in percelen waarbij de eigenaren ‘droge voeten’ houden. Met deze duurzame oplossing heeft Roelofs de vervoersafstand zo kort mogelijk gehouden en de belangenhebbende partijen zoveel mogelijk betrokken bij het project , wat een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de realisatie en het slagen van het totale project.

Project in cijfers
Maximale uitvoeringsduur: 30 weken
Hoeveelheid grondverzet: 130.000 m3
Aanleg fiets-/voetgangersbrug: 40 m1
Aanleg betonnen fietspad rondom waterbuffer: 1.500 m1

Foto's

Contact opnemen

Heeft u een vraag suggestie of opmerking? Vul dan onderstaand formulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Aanmelden voor de Roelofs nieuwsbrief
Ik ben geïnteresseerd in:

Projectinformatie

Opdrachtgever
Vitens

Provincie
Overijssel

Aanvang project
juni 2012

Oplevering project
23-12-2012

Expertises

Contactgegevens

Dorpsstraat 20

E-mail
info@roelofsgroep.nl

Telefoon
0546 67 88 88