0546 - 67 88 88

Planvorming en uitwerking N392

Planvorming en uitwerking N392
De provincie Fryslân gaat de N392 Akkrum - Aldeboarn - Tijnje – De Tsjoele aanpakken. De huidige weginrichting van de N392 voldoet niet. Het doel is om de verkeersveiligheid te verbeteren. Gecombineerd met de aanpak van kruisingen wordt in Aldeboarn groot onderhoud aan de N392 uitgevoerd. Voor de provincie Fryslân verzorgt Roelofs de planvorming en uitwerking.

Planvorming
Om te komen tot een goed plan is Roelofs gestart met een uitgebreid verkeersonderzoek. Hierbij zijn ondermeer de verkeersveiligheid, verkeersintensiteiten en snelheden van het verkeer in beeld gebracht. Hierbij is verkeersonderzoek vanuit de lucht met behulp van drones ingezet om verkeersstromen nauwkeurig in beeld te brengen. Ook zijn een gebiedsanalyse en landschappelijke analyse uitgevoerd. Dit om het plan voor de reconstructie van de N392 af te stemmen op de omgeving en het landschap.

Om een goede afstemming met de omgeving te waarborgen heeft Roelofs een planproces ingericht, waarbij is voorzien in het samenstellen van klankbordgroepen in Aldeboarn, Tijnje en Jubbega/Gorredijk. Met deze klankbordgroepen, omwonenden, gemeenten en politie is in nauwe samenspraak gewerkt aan het opstellen van de herinrichtingsplannen. Dit heeft geleid tot breed gedragen plannen. De plannen zijn in december 2018 tijdens inloopbijeenkomsten gepresenteerd aan de omgeving.

Uitwerking
Het plan voor de herinrichting van de N392 is door Roelofs uitgewerkt ik een technisch ontwerp en 3D visualisatie. Tijdens de inloopbijeenkomsten zijn 3D films getoond die een aansprekend beeld geven van de nieuwe N392. Roelofs zorgt ook voor de aanbesteding en de benodigde contractstukken, zodat de werkzaamheden in 2019 kunnen worden uitgevoerd.

Duurzaamheid
Wij willen een bijdrage leveren aan een veilige en gezonde ruimte voor de huidige én toekomstige generaties. Vanuit onze projecten hebben wij kennis van de hele keten van planvorming, ontwerp, technische uitwerking tot beheer. Binnen deze gehele keten besteden wij aandacht aan duurzaamheid en innovatie. Dit zetten we ook in voor het project N392. Hiervoor hebben we een duurzaamheidsscan uitgevoerd. In overleg met de provincie werken we aan een aanpak om duurzaamheid meetbaar te maken bij de aanbesteding en uitvoering door bijvoorbeeld de inzet van MKI (Milieu Kosten Indicator).

 

Foto's

Contact opnemen

Heeft u een vraag suggestie of opmerking? Vul dan onderstaand formulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Aanmelden voor de Roelofs nieuwsbrief
Ik ben geïnteresseerd in:

Projectinformatie

Opdrachtgever
Provincie Fryslan

Provincie
Friesland

Aanvang project
2018

Oplevering project
2019

Expertises

Contactgegevens

Roelofs Steenwijk

E-mail
info@roelofsgroep.nl

Telefoon
0546- 67 88 88ing. C.T. (Tim) Adema
hoofd kenniscluster en senior adviseur Verkeer en Vervoer

Vestiging
Hoofdkantoor Den Ham
Dorpsstraat 20
7683 BJ Den Ham
Tel: +31 (0) 546 67 88 88

Contact