0546 - 67 88 88

Planvorming N369 Rottevalle

Het project
De bajonetaansluiting N369-Houtigeheachsterwei-Heidbourren maakt deel uit van het RYP (Risikoferleegjend Ynfrastrukteur Programma). In het RYP zijn projecten opgenomen die de verkeersveiligheid dienen te verbeteren.

Roelofs heeft in concurrentie de opdacht gekregen en is begin 2018 gestart met het proces. In het proces heeft een uitgebreide verkeerskundige analyse plaatsgevonden van de knelpunten. Om een goed beeld te krijgen van de verkeersstromen, gedrag van de weggebruikers, etc. op de kruisingen heeft onder meer een verkeersonderzoek vanuit de lucht plaatsgevonden door middel van een drone.

Op basis van de verkeerskundige analyse zijn verschillende oplossingsrichtingen voor de knelpunten opgesteld. In samenspraak met een werkgroep, bestaande uit de omgeving, gemeente en andere stakeholders, is de inventarisatie afgerond en wordt een voorkeursvariant opgesteld.

De voorkeursvariant wordt verder uitgewerkt tot schetsontwerp. Het schetsontwerp wordt vervolgens uitgebreid verkeerskundige getoetst. De verkeersafwikkeling van het nieuwe ontwerp wordt getoetst door middel van microsimulatie (Vissim). Op basis van de reacties vanuit de projectgroep wordt het schetsontwerp uitgewerkt tot een voorlopig ontwerp. Om een goed beeld te krijgen van de nieuwe situatie en de inpasbaarheid te waarborgen wordt van zowel het schetsontwerp als het voorlopig ontwerp een 3d-visualisatie gemaakt.

Foto's

Contact opnemen

Heeft u een vraag suggestie of opmerking? Vul dan onderstaand formulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Aanmelden voor de Roelofs nieuwsbrief
Ik ben geïnteresseerd in:

Projectinformatie

Opdrachtgever
Provincie Fryslan

Provincie
Friesland

Aanvang project
februari 2018

Oplevering project
ntb

Expertises

Contactgegevens

Roelofs Den Ham

E-mail
info@roelofsgroep.nl

Telefoon
0546- 67 88 88ing. C.T. (Tim) Adema
hoofd kenniscluster en senior adviseur Verkeer en Vervoer

Vestiging
Hoofdkantoor Den Ham
Dorpsstraat 20
7683 BJ Den Ham
Tel: +31 (0) 546 67 88 88

Contact