0546 - 67 88 88

Proeftuin onderzoek calamiteiten

Het project
Het doel van het onderzoeken is het leggen van een relatie tussen de kwaliteit van een vrij verval rioolbuis en de kans van optreden van een calamiteit (=faalkans).

Bijzonderheden
Elke rioolbeheerder loopt er wel eens tegenaan. Er ontstaat een gat in de weg of hij krijgt te maken met een ingezakt riool. In vrijwel alle gevallen is het een gebeurtenis die heel zelden voor komt. De beheerder heef daardoor geen ervaring met calamiteiten. De reden is dat hij simpelweg te weinig calamiteiten meemaakt. Een gemiddelde frequentie van 1 calamiteit per 250 km vrij verval riool per jaar lijkt reëel. Dit komt overeen met circa 400 calamiteiten Nederland breed.

De kans op een instorting is dus heel klein. Daaruit kunnen we wellicht afleiden dat het besparingspotentieel bij risico gestuurd beheer in potentie heel groot is. Dat maakt onderzoek naar falen, de faalkans en de omstandigheden van falen ook financieel zeer interessant.

Nederland breed treden er mogelijk wel voldoende calamiteiten op. Door deze calamiteiten te verzamelen en te analyseren ontstaat een breder beeld van het aantal opgetreden calamiteiten. Door vervolgens per opgetreden calamiteit relevante informatie te verzamelen ontstaat inzicht in de  oorzaak, de leeftijd van het riool, omgevingsfactoren, etc.

Uit de analyse van deze calamiteiten kan een faalkans worden afgeleid, eventueel gerelateerd aan de verzamelde informatie. Zo kan er een relatie liggen met de leeftijd, met omgevingsfactoren vanuit stelsel- en of omgevingskenmerken. De resultaten van de analyse kunnen gebruikt worden om beter te voorspellen waar calamiteiten zouden kunnen optreden, zodat adequaat maatregelen kunnen worden genomen om deze calamiteit te voorkomen.

Het inzicht in falen kan direct gebruikt worden binnen assetmanagement en het risicogestuurd rioolbeheer zoals gemeenten dat momenteel implementeren. De resultaten van het onderzoek zijn voor elke rioolbeheerder interessant. De resultaten kunnen bijdragen aan het voorkomen van calamiteiten en zullen daarmee een besparing kunnen opleveren voor de kosten van rioolbeheer.

Foto's

Contact opnemen

Heeft u een vraag suggestie of opmerking? Vul dan onderstaand formulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Aanmelden voor de Roelofs nieuwsbrief
Ik ben geïnteresseerd in:

Projectinformatie

Opdrachtgever
Stichting Rioned

Provincie
Gelderland

Aanvang project
mei 2017

Oplevering project
ntb

Expertises

Contactgegevens

Roelofs Den Ham

E-mail
info@roelofsgroep.nl

Telefoon
0546- 67 88 88ir. P. (Peter) Wonink
hoofd kenniscluster en senior adviseur Water en Riolering

Vestiging
Hoofdkantoor Den Ham
Dorpsstraat 20
7683 BJ Den Ham
Tel: +31 (0) 546 67 88 88

Contact