Renovatie wijk de Parken in Apeldoorn

Renovatie wijk de Parken in Apeldoorn

Het project de Parken is het allereerste civieltechnische project in Nederland wat circulair wordt ontworpen en uitgevoerd. Met dit project wil Roelofs een belangrijke bijdrage leveren aan het circulair verantwoord renoveren van de openbare ruimte door de werkzaamheden in de wijk De Parken circulair uit te voeren. Het doel is om in bouwteamverband kennis op te doen over circulariteit en die kennis te delen binnen de Cleantech regio om uiteindelijk nog meer projecten circulair uit te gaan voeren.

De parken is een bijzondere wijk met beschermd stadsgezicht. De wegen in De Parken krijgen de komende vijf jaar een flinke opknapbeurt waarbij het asfalt en beton wordt vervangen door gebakken klinkers. Tegelijkertijd vindt onderhoud plaats aan de riolering, inclusief de aanleg van een apart stelsel om het regenwater naar de aanwezige vijvers te vervoeren. In het najaar 2017 is dit circulaire project gestart.

Omdat Roelofs het eerste bedrijf is in Nederland die openbare ruimte op een circulaire wijze inricht willen wij graag onze opgedane kennis delen.

Bekijk hier de film waarin onze aanpak wordt uitgelegd:

Aanpak

Circulaire Economie staat centraal in het werk in De Parken. De concrete uitwerkingen hiervan in De Parken leest u hieronder.

Circulaire Economie – Wat is dat?
Steeds meer groeit het besef dat we op een andere manier moeten gaan werken in de bouw. Een aantal grondstoffen raakt uitgeput, het milieu vervuilt en overmatig gebruik van fossiele brandstoffen heeft impact op het klimaat. Dit vraagt om een transitie naar een manier van werken, die de gemeente Apeldoorn samen met Roelofs concreet maakt in De Parken.

Circulair bouwen betekent:

het ontwikkelen, gebruiken en hergebruiken van de infrastructuur zonder natuurlijke hulpbronnen onnodig uit te putten, de leefomgeving te vervuilen en ecosystemen aan te tasten op een wijze die economisch verantwoord is en bijdraagt aan welzijn van mens en dier.

Circulaire Economie en De Parken
Deze definitie heeft Roelofs uitgewerkt voor dit project in 4 principes:

1) geen afval
2) compleet circulair
3) modulair en gedocumenteerd
4) we doen het samen

Heel concreet betekend dit voor het vrijkomend beton, dat de betonnen platen onder andere worden hergebruikt als tegels. De betonnen platen worden opgebroken uit de weg, naar een breker gebracht die ze fijn maalt. Vervolgens gaan ze naar de tegelfabrikant die hier weer 100% circulaire tegels van maakt, welke daarna weer in De Parken worden toegepast. Op deze wijze gebruiken we het ‘oude’ beton weer op een hoogwaardige manier, waarbij er (bijna) geen nieuwe grondstoffen meer nodig zijn voor het produceren van de tegels, om zo de natuurlijke hulpbronnen niet onnodig uit te putten.

Ook zijn er zonnepanelen en accu’s op de bouwkeet geplaatst, waarmee we in de bouwfase zoveel mogelijk van hernieuwbare energie gebruik maken. Daarnaast zijn er afspraken met leveranciers van de materialen gemaakt, waarbij ze hun afval (zoals bijvoorbeeld pallets) weer mee terug nemen. Hiermee maken we de gehele keten verantwoordelijk voor de milieu-impact die veroorzaakt wordt met dit werk.

Planning werkzaamheden

In november 2017 is gestart met het totaalproject ‘Renovatie openbare ruimte wijk De Parken’. De werkzaamheden zijn gestart rondom het Wilhelminapark, hier is de nieuwe weginrichting al goed zichtbaar. Alle werkzaamheden worden overdag, op doordeweekse dagen, uitgevoerd volgens een doordachte fasering en planning. Deze fasering is samen met een tijdsplanning weergegeven in onderstaande afbeeldingen, u kunt hierop precies vinden wanneer wij op welke locatie aan het werk zijn.

Momenteel is de van de vervolgfase in volle gang! Hiertoe behoren de Emmalaan, Prins Mauritslaan en Anna Paulownalaan. De planning van deze vervolgfase wordt gecommuniceerd zodra deze bekend is.”

Overzichtskaart Generaal van Heutszlaan

Overzichtskaart Prinsenlaan

Ligging

Op bijgaande faseringskaart kunt u de geplande werkzaamheden van de komende jaren zien. 

Contact

Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met onze omgevingsmanager, de heer Tijmen Kroeze (06-20 36 74 81) en per mail (t.kroeze@roelofsgroep.nl).

Ook kunt u in het onderstaande contactformulier uw opmerking, vragen en klachten invullen. De heer Kroeze neemt dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Roelofs heeft een App voor smartphones die u kunt downloaden voor IOS en android systemen. Hierin wordt ook projectinformatie weergegeven en kunt u op een snelle wijze meldingen doorgeven aan Roelofs.

Projectnieuws | Bekijk alle nieuwsberichten >

Leerlingen nemen een kijkje bij het project
Geplaatst op 05 december 2018

Afgelopen week namen leerlingen van CSO de Prinsenhof een kijkje op het project rondom de school. Zo worden de wijk en de scholen betrokken bij de werkzaamheden in hun omgeving.

Tijdens een korte wandeling door de wijk vertelde omgevingsmanager Tijmen Kroeze over het project. In de straat voor de school was een kraanmachinist het asfalt aan het verwijderen; de leerlingen keken hier vol interesse naar. Verderop gaf Tijmen aan dat het asfalt uit de straat in de vorm van circulaire… Lees meer >


Werkzaamheden Generaal van Heutszlaan afgerond!
Geplaatst op 23 oktober 2018

De wegwerkzaamheden aan de Generaal van Heutszlaan zijn afgerond en de straat is weer open voor verkeer. Hierna gaan we verder met het Emmaplein en omgeving. Vanaf gister zijn we gestart met de Mr. v. Hasseltlaan. 

Lees meer >


Roelofs scoort goed bij audit Bewuste Bouwers!
Geplaatst op 04 oktober 2018

De werkzaamheden in de Parken zijn aangemeld bij “Bewuste Bouwers”. Projecten of bedrijven die zich aansluiten bij Bewuste Bouwers committeren zich aan bepaalde gedragscodes die gelden op en rondom de bouwplaats.

Zij zetten zich in om zo min mogelijk hinder en overlast te veroorzaken voor de omgeving en hebben oog voor mens en milieu tijdens de uitvoering van hun werkzaamheden.

Onlangs heeft er een audit van Bewuste Bouwers plaatsgevonden voor de werkzaamheden in de Parken.… Lees meer >


DE PARTNERS VAN DIT PROJECT ZIJN

Contact opnemen

Heeft u een vraag suggestie of opmerking? Vul dan onderstaand formulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Aanmelden voor de Roelofs nieuwsbrief
Ik ben geïnteresseerd in:

CONTACTPERSOON

ing. T.(Tijmen) Kroeze
Omgevingsmanager 06-20 36 74 81

PROJECTFOTO'S

 

Nieuws

Leerlingen nemen een kijkje bij het project
Geplaatst op 05 december 2018

Afgelopen week namen leerlingen van CSO de Prinsenhof een kijkje op het project rondom de school. Zo worden de wijk en de scholen betrokken bij de werkzaamheden in hun omgeving.

Tijdens een korte wandeling door de wijk vertelde omgevingsmanager Tijmen Kroeze over het project. In de straat voor de school was een kraanmachinist het asfalt aan het verwijderen; de leerlingen keken hier vol interesse naar. Verderop gaf Tijmen aan dat het asfalt uit de straat in de vorm van circulaire straatstenen terug komt in de wijk. Eén van de parken in de wijk heeft een extra functie gekregen. Tijmen vertelde hier dat het regenwater uit de wijk via het riool wordt opgevangen in de vijvers. Al snel zagen de leerlingen de buis in het water. Toen zij zagen dat de eenden in hetzelfde water leven, werd duidelijk dat alleen het regenwater in de vijvers wordt opgevangen.

Na de wandeling was het tijd om zelf de handen uit de mouwen te steken. De leerlingen hebben in drie groepen op drie verschillende manieren een straatje aangelegd. Door goed samen te werken werden mooie verbanden zichtbaar. De leerlingen waren erg enthousiast over het project en merkten op dat het werk als straatmaker een erg ingewikkeld en zwaar beroep is.

Roelofs Academy
Het delen en ontwikkelen van kennis en kunde is binnen onze organisatie samengebracht in de Roelofs Academy. Via dit instituut stimuleren we kennisdeling niet alleen, maar moedigen we ook duurzame innovatie aan en proberen we jonge mensen te boeien en te binden voor het vakgebied.


Werkzaamheden Generaal van Heutszlaan afgerond!
Geplaatst op 23 oktober 2018

De wegwerkzaamheden aan de Generaal van Heutszlaan zijn afgerond en de straat is weer open voor verkeer. Hierna gaan we verder met het Emmaplein en omgeving. Vanaf gister zijn we gestart met de Mr. v. Hasseltlaan. 


Roelofs scoort goed bij audit Bewuste Bouwers!
Geplaatst op 04 oktober 2018

De werkzaamheden in de Parken zijn aangemeld bij “Bewuste Bouwers”. Projecten of bedrijven die zich aansluiten bij Bewuste Bouwers committeren zich aan bepaalde gedragscodes die gelden op en rondom de bouwplaats.

Zij zetten zich in om zo min mogelijk hinder en overlast te veroorzaken voor de omgeving en hebben oog voor mens en milieu tijdens de uitvoering van hun werkzaamheden.

Onlangs heeft er een audit van Bewuste Bouwers plaatsgevonden voor de werkzaamheden in de Parken. Tijdens de audit zijn alle gedragscodes “boven de norm” gewaardeerd met een gemiddelde score van een 7,4! Zien wij iets over het hoofd? Of heeft u als omwonende of voorbijganger tips? Meld deze dan via www.verbeterdebouw.nl .


Voortgang werkzaamheden Generaal van Heutszlaan en Prinsenlaan
Geplaatst op 04 oktober 2018

Sinds september wordt er weer op twee plekken tegelijkertijd in de Parken gewerkt, de Generaal van Heutszlaan en de Prinsenlaan.

Generaal van Heutszlaan
De werkzaamheden verlopen voorspoedig en vanaf vrijdag 12 oktober is de Generaal van Heutszlaan weer volledig toegankelijk voor al het verkeer! Na 12 oktober worden nog wel enkele straatwerkzaamheden uitgevoerd. Tenslotte planten we meerdere bomen langs de Generaal van Heutszlaan (t.h.v. entree Verzetsstrijderspark).

Prinsenlaan
De werkzaamheden in de Prinsenlaan zijn volop bezig en de nieuwe aansluiting op de vijver is inmiddels gerealiseerd. Vanaf 15 oktober verplaatsen de werkzaamheden zich naar het traject Meester van Hasseltlaan - Frisolaan. Op deze kaart vindt u de actuele werkvakindeling en planning van de werkzaamheden.

Dienstmededeling buslijn 10
Als gevolg van de werkzaamheden in de Meester van Hasseltlaan zal buslijn 10 (Station - Kerschoten) van 15 oktober t/m 21 december een gewijzigde route volgen. De gewijzigde route volgt Wilhelminapark - Generaal van Heutszlaan - Frisolaan en staat weergegeven op deze afbeelding. Gedurende deze periode komen de bushalten Wilhelminapark en Emmaplein te vervallen. Ter vervanging kunt u gebruik maken van de nieuwe tijdelijke bushalte nabij het Wilhelminapark.


Asfalt eruit, klinkers erin
Geplaatst op 28 augustus 2018

Vorige week hadden we te maken met heftige regenbuien. De regenmeter op het stadhuis in Apeldoorn gaf aan dat er 35 mm in 45 minuten tijd is gevallen. Dat is 35 liter water per m2!

In de Parken zijn we bezig met groot wegonderhoud en afkoppelen. Asfalt eruit, klinkers erin! Een bewoner maakte deze foto's. Links zie je één van de afgekoppelde straten, rechts de Anna Paulownalaan die nog niet aangepakt is en korte tijd blank stond. Hier zie je goed het effect van afkoppelen.

De gemeente en Roelofs koppelt wegen, pleinen, parkeerterreinen en daken van bijvoorbeeld scholen af van het riool, legt zogenaamde 'wadi's' aan (laaggelegen zones in het gras waar het water naartoe kan) en bij wegonderhoud wordt steeds vaker het asfalt door klinkers vervangen. Waarom klinkers? Lees hier meer.


Zomerplanning werkzaamheden Generaal van Heutszlaan
Geplaatst op 03 augustus 2018

De afgelopen periode is er hard gewerkt om de Generaal van Heutszlaan tijdens de zomervakantie volledig toegankelijk te krijgen. Dit is gelukt! In verband met de zomervakantie worden er namelijk geen werkzaamheden uitgevoerd van 6 t/m 24 augustus. De Anna Paulownalaan blijft wel gesloten voor verkeer. De werkzaamheden worden vanaf 27 augustus weer hervat. Op deze kaart is de verkeerssituatie tijdens de zomervakantie te zien.


Circulaire tafel in aanbouw
Geplaatst op 03 augustus 2018

Roelofs en het leerwerkbedrijf van de gemeente Apeldoorn werken aan een volledig circulaire tafel. Op deze foto’s is de totstandkoming van de tafel te zien. Het blad bestaat uit oude betonplaten die onder het asfalt in De Parken lagen. Het hout is afkomstig van gevelde bomen in De Parken. Bij het leerwerkbedrijf van de gemeente Apeldoorn werken zowel mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, als enkele statushouders uit Syrië. Door hoogwaardig hergebruik van vrijgekomen materialen en door de inzet van het leerwerkbedrijf maken we op meerdere manieren een verschil voor de toekomst. Het gaat nu Over Morgen!


Start werkzaamheden Prinsenlaan
Geplaatst op 10 juli 2018

Maandag 17 september starten de wegwerkzaamheden aan de Prinsenlaan. Op deze kaart vindt u de werkvakindeling en de planning van de werkzaamheden. Ter voorbereiding op de wegwerkzaamheden wordt er een nieuwe aansluiting op de vijver gemaakt voor de afwatering van het riool.

Vervolgens worden de werkzaamheden uitgevoerd in de Prinsenlaan. Aansluitend op de Prinsenlaan worden werkzaamheden uitgevoerd in de Mr. van Hasseltlaan en het Emmaplein. De planning van deze werkzaamheden zal in een later stadium gecommuniceerd worden.


Voortgang Generaal van Heutszlaan
Geplaatst op 10 juli 2018

De werkzaamheden aan de Generaal van Heutszlaan vorderen gestaag. De nieuwe situatie tussen het Wilhelminapark en de Burgemeester Tutein Noltheniuslaan is volledig zichtbaar. Dit traject is inmiddels opengesteld voor verkeer. Momenteel worden de werkzaamheden uitgevoerd in het traject tussen Van Haersma de Withlaan en de Anna Paulownalaan. Deze werkzaamheden verlopen volgens planning. Op  bijgevoegde overzichtskaart vindt u de planning. In verband met de zomerperiode worden er van 6 augustus t/m 24 augustus geen werkzaamheden uitgevoerd. De werkzaamheden worden vanaf  27 augustus weer opgepakt. Klik hier voor de overzichtskaart.


Zonnepanelen op de keet
Geplaatst op 25 juni 2018

De werkplaats van Roelofs heeft in samenwerking met HTS-studenten elektronica de afgelopen maanden mobiele zonnepanelen ontwikkeld voor op de daken van Direct Units en schatftketen van Roelofs. Op het project De Parken in Apeldoorn draait momenteel een pilot in samenwerking met Bredenoord uit Apeldoorn, een leverancier van stroomvoorzieningen en generatoren.

De zonnepanelen kunnen op keten en zeecontainers geplaatst worden, om zo stroom op te wekken voor het gebruik op het bouwterrein. In Apeldoorn staan de panelen op het dak van de keer. De opgewekte stroom wordt bijvoorbeeld gebruikt voor verlichting van de keet en het opladen van mobiele apparaten en accu’s van materieel.

Pilot
De pilot draait op het project van Roelofs in de Apeldoornse wijk De Parken. Deze wijk wordt de komende  maanden gerenoveerd en is het allereerste civieltechnische project in Nederland dat circulair wordt ontworpen en uitgevoerd. “Hierna gaan we de pilot evalueren”, aldus Hans Slot, hoofd materieel bij Roelofs. “We bekijken wat we als aannemer en leverancier voor elkaar kunnen betekenen en wat het rendement van de panelen is.”


Start werkzaamheden Generaal van Heutszlaan !
Geplaatst op 20 april 2018

De werkzaamheden aan het Wilhelminapark zijn begin april succesvol afgerond!
Na een korte periode zonder werkzaamheden (i.v.m. de verkeersexamens van scholieren), zijn we inmiddels begonnen met de werkzaamheden aan de Generaal van Heutszlaan.

Afgelopen week is de uitstroomvoorziening voor het regenwaterriool aangebracht in het Verzetsstrijderspark. De komende periode werken we in twee afzonderlijke trajecten aan de Generaal van Heutszlaan. De totale doorlooptijd van de wegwerkzaamheden aan de Generaal van Heutszlaan neemt ca. 6 maanden in beslag.  Op deze kaart kunt u zien welke wegvakken tijdens welke periode afgesloten zullen zijn. Alle percelen en panden blijven daarbij te allen tijde te voet bereikbaar. We houden u op de hoogte!


Afrondende werkzaamheden Wilhelminapark
Geplaatst op 16 maart 2018

De werkzaamheden aan het Wilhelminapark hebben enige vertraging opgelopen door de strenge vorst. Inmiddels zijn de werkzaamheden ter plaatse van de kruising Wilhelminapark – Mr. van Hasseltlaan – Canadalaan afgerond en volledig toegankelijk voor gemotoriseerd verkeer. Ook is het gedeelte vanaf de kruising richting de Oranjelaan afgerond, hierdoor is het Wilhelminapark voorzien van een aaneengesloten nieuwe verharding! Momenteel worden de afrondende werkzaamheden Wilhelminapark uitgevoerd ter plaatse van de kerk (de Koningshof) - Generaal van Heutszlaan. Dit gedeelte is in de eerste week van april weer geopend voor gemotoriseerd verkeer.

Na de werkzaamheden aan het Wilhelminapark, starten we vanaf 16 april met de werkzaamheden in de Generaal van Heutszlaan. Op deze kaart vindt u de werkvakindeling en de planning van de werkzaamheden.
 


Stand van zaken werkzaamheden Wilhelminapark - Meester van Hasseltlaan
Geplaatst op 19 februari 2018

Afgelopen week zijn de werkzaamheden ter plaatse van het kruispunt Wilhelminapark – Meester van Hasseltlaan voorspoedig verlopen.

Ondanks de vorstperiode is de nieuwe riolering aangesloten op de bestaande riolering. Het kruisingsvlak is weer toegankelijk voor gemotoriseerd verkeer. Gemotoriseerd verkeer van het Wilhelminapark naar de Canadalaan is nog niet mogelijk, dit wegvak is afgesloten tot maandag 26 februari.

Inmiddels is ook gestart met het aanbrengen van de nieuwe verharding ter plaatse van werkvak fase 2. Klik hier voor overzicht werkvakken. De komende weken worden hier de nieuwe stenen aangebracht zodat het Wilhelminapark is voorzien van een aaneengesloten nieuwe verharding!


Stand van zaken Wilhelminapark, afsluiting kruising Mr. van Hasseltlaan
Geplaatst op 17 januari 2018

Ondanks de mindere weersomstandigheden zijn de werkzaamheden tot op heden voorspoedig verlopen. De eerste resultaten van de nieuwe weginrichting zijn inmiddels zichtbaar.

Als u komt kijken in het Wilhelminapark (t.h.v. kerk de Koningshof) krijgt u een goed beeld over uw toekomstige straat. In de komende periode zetten wij de werkzaamheden aan het Wilhelminapark voort.

Tijdelijke afsluiting voor gemotoriseerd verkeer
Voor een (verkeers)veilige uitvoering van de werkzaamheden, zal het kruispunt Wilhelminapark - Meester van Hasseltlaan één week afgesloten zijn voor het gemotoriseerde verkeer. Deze afsluiting vindt plaats tussen maandag 12 februari 2018 t/m vrijdag 16 februari 2018. Woont u in de directe omgeving van het kruispunt, dan ontvangt u een brief met nadere informatie. Uiteraard blijft uw woning altijd te voet bereikbaar.


Werkzaamheden Wilhelminapark in volle gang!
Geplaatst op 11 december 2017

De afgelopen twee weken zijn de werkzaamheden aan het Wilhelminapark voorspoedig verlopen. Inmiddels zijn de infiltratieputten, die zorg dragen voor het afvoeren van het regenwater, geplaatst. De asfalt- en betonverharding is opgebroken en de nieuwe puinfundering is aangebracht.

In de periode tot aan de kerstvakantie wordt de nieuwe bestrating aangebracht, de bovengrondse inrichting zal dus steeds beter zichtbaar worden! Tenslotte worden er nog diverse uitstroomvoorzieningen voor het regenwater naar de vijver aangebracht.


Start werkzaamheden Wilhelminapark
Geplaatst op 17 november 2017

Op maandag 27 november wordt er gestart met het verwijderen van het asfalt op het wegvak voor de kerk aan het Wilhelminapark. Vanaf hier wordt er verder gewerkt richting de kruising met de Kastanjelaan. De bewoners van het Wilhelminapark krijgen voordat de werkzaamheden starten nog een brief met meer informatie. De werkzaamheden bestaan uit verschillende onderdelen;

Het verwijderen van de bestaande verharding Wilhelminapark.
Het aanbrengen van een nieuw riool voor regenwater in de openbare ruimte, met meerdere uitstroomvoorzieningen op de vijver Wilhelminapark.
Het aanbrengen van de nieuwe verharding Wilhelminapark.

In verband met de feestdagen zullen er van 23 december t/m 7 januari geen werkzaamheden uitgevoerd worden. In deze periode is de weg weer toegankelijk voor verkeer. Mits de weersomstandigheden het toelaten zullen de werkzaamheden vanaf 8 januari weer opgepakt worden.


Terug naar Roelofs Terug naar boven