0546 - 67 88 88

Raamcontract Ingenieursdiensten HDSR

Het project
Roelofs heeft samen met Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden (HDSR) een raamcontract afgesloten waarin
Roelofs de komende 3 jaar voor HDSR advies- en ingenieursdiensten mag uitvoeren.
Doordat de komende jaren vooral binnen de Watergebiedsplannen grote investeringen noodzakelijk zijn en het waterschap daarvoor zelf de capaciteit niet heeft, heeft het waterschap besloten om een aantal van deze werkzaamheden uit te besteden.
Het beheersgebied van HDSR bestaat uit het zuidelijk deel van de provincie Utrecht en een klein deel van Zuid-Holland.
Op dit moment zijn we aan het werk met 4 projecten.

Project 1: Hollandse Kade
Het project Hollandse Kade omvat maatregelen om het ‘Watergebiedsplan Kamerik & Kockengen’ te kunnen realiseren.
Het ‘watergebiedsplan’ omvat het verlagen van het polderpeil en (aanvullend daarop) het realiseren van collectieve en individuele hoogwatervoorzieningen, zodat de huidige bouwkundige staat van de bebouwing behouden blijft.
Het project Hollandse Kade is een onderdeel van dit grotere watergebiedsplan en heeft betrekking op de locatie nabij de Hollandse kade (fietspad) en de Teckop (openbare weg). In het kader van het project Hollandse Kade zijn diverse alternatieven de revue gepasseerd waarvan er uiteindelijk 2 meer in detail zijn uitgewerkt door Roelofs.

Project 2: Verbreding Nachtsloot
Het project verbreding Nachtsloot omvat maatregelen in het watergebiedsplan Kromme Rijn. De uitvoeringsmaatregelen in dit gebied zijn bedoeld om wateroverlast te voorkomen, het watersysteem te verbeteren en de aanvoercapaciteit van water te vergroten. Het werk verbreding Nachtsloot  vindt grotendeel plaats op het particuliere terrein van fruittelers.

Project 3: Vispassage Caspargouw
Dit project bevindt zich eveneens in het watergebiedsplan Kromme Rijn.De aanleg van de vispassage is een belangrijke ecologische maatregel, waardoor zowel de visstand in het Amsterdam-Rijnkanaal als in de poldersloten verbetert.
Daarmee leveren provincie, Rijkswaterstaat en waterschap een bijdrage aan de Europese eis om migratieknelpunten voor vissen op te heffen. De vispassage vergroot het leefgebied van vissen uit het Amsterdam-Rijnkanaal en de poldersloten aan de noordzijde van dit kanaal.

Project 4: Tekenwerkzaamheden Kanaalsloot Oost
Ten westen van de vispassage Caspargouw ligt de kanaalsloot Oost. Om de leefbaarheid van deze poldersloot en aansluitende poldersloten voor de vissen te vergroten, worden deze sloten verbreed en voorzien van natuurvriendelijke oevers. De uitwerking van Roelofs bestaat uit het opstellen van een situatietekening en een dwarsprofielen tekening waarop de verbreding en natuurvriendelijke oevers worden uitgetekend.

Foto's

Contact opnemen

Heeft u een vraag suggestie of opmerking? Vul dan onderstaand formulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Aanmelden voor de Roelofs nieuwsbrief
Ik ben geïnteresseerd in:

Projectinformatie

Opdrachtgever
HDSR

Provincie
Utrecht

Aanvang project
10-11-2010

Oplevering project
april 2014

Expertises

Contactgegevens

Roelofs Den Ham

E-mail
info@roelofsgroep.nl

Telefoon
0546 67 88 88ing. M.H. (Martin) Bos
ontwerper

Vestiging
Hoofdkantoor Den Ham
Dorpsstraat 20
7683 BJ Den Ham
Tel: +31 (0) 546 67 88 88

Contact