0546 - 67 88 88

Engineering wegvak Lemmer - Sondel

Het project
Roelofs verzorgt in opdracht van de provincie Fryslân de besteksvoorbereiding en aanbesteding van de reconstructie van het wegvak Lemmer – Sondel (N359). De uitvoeringswerkzaamheden zullen na de zomer van 2017 starten.
De aanleiding voor de reconstructie van de N359 is dat de huidige inrichting niet meer voldoet aan de functie-eisen die zijn gesteld aan een stroomweg. Om hier wel aan te kunnen voldoen is verbreding van de hoofdrijbaan met één meter noodzakelijk. Tevens moet er groot onderhoud worden toegepast en moet de juiste markering worden aangebracht. Het beginpunt van het traject ligt ter hoogte van de Kadijk te Lemmer en eindpunt van het werk is de rotonde te Sondel.

Om een kwalitatief hoogwaardig bestek en tekeningen op de markt te kunnen brengen heeft Roelofs diverse onderzoeken uitgevoerd. Onder andere een groot (water)bodemonderzoek is uitgevoerd om de actuele milieuhygiënische kwaliteit van de grond vast te stellen ten behoeve van de te verwachten hergebruiksmogelijkheden. Ook is met dit onderzoek bodem-/cunetopbouw langs de huidige rijbaan onderzocht om zo inzicht te krijgen in de fundatiemogelijkheden c.q. te verwachten zettingen. Verder zijn er in ons geaccrediteerde asfaltlaboratorium ruim 100 boorkernen geanalyseerd om de huidige constructieopbouw vast te stellen en om te kijken of het asfalt mogelijk teerhoudend is. Dit laatste bleek niet het geval.

Civil3D
Op basis van alle onderzoeksgegeven is Roelofs op dit moment bezig om een voorlopig ontwerp op te stellen. Het nieuwe profiel, een stroomweg 1x2 volgens de Nota Integraal Wegontwerp, wordt over het beschikbare digitale terreinmodel (DTM) gelegd en binnen de mogelijkheden die de liggende kabels en leidingen bieden, optimaal ingepast. Het ontwerp wordt met behulp van AutoCAD Civil3D uitgewerkt. Met Civil3D verbeteren we de kwaliteit en nauwkeurigheid van het project en kunnen we het ontwerp optimaliseren. Ook helpt deze software ons om aanpassingen in het model te maken in de wetenschap dat wijzigingen automatisch worden doorgevoerd in de tekeningen. Roelofs ontwerpt met Civil3D omdat het kwaliteit en productiviteit verhoogt doordat tijdrovende en foutgevoelige handmatige wijzigingen geminimaliseerd worden.

Faseringsplan
Gedurende de ontwerpfase wordt ook nagedacht over de praktische uitvoerbaarheid van het bestek. Dit komt onder andere tot uitdrukking in het faseringsplan dat parallel aan bestekvoorbereiding wordt opgesteld. Hiervoor zet Roelofs zijn eigen verkeerskundig adviseurs in en wordt gebruik gemaakt van de uitvoeringskennis die aanwezig is. Roelofs beschikt over veel uitvoeringskennis die gebruikt wordt om de plannen te toetsen op praktische uitvoerbaarheid. De uitvoeringswerkzaamheden zullen na de zomer van 2017 starten.

 

Foto's

Contact opnemen

Heeft u een vraag suggestie of opmerking? Vul dan onderstaand formulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Aanmelden voor de Roelofs nieuwsbrief
Ik ben geïnteresseerd in:

Projectinformatie

Opdrachtgever
Provincie Fryslan

Provincie
Friesland

Aanvang project
Oktober 2016

Oplevering project
Juli 2017

Expertises

Contactgegevens

Roelofs Sneek

E-mail
info@roelofsgroep.nl

Telefoon
0546-678888J.S. (Jelle) Gerbrandy MSc
Ontwerpleider

Vestiging
Regiokantoor Sneek
Oosterom 11
8602 DE Sneek
Tel: +31 (0)546 67 88 88

Contact