0546 - 67 88 88

Reconstructie Zeewolderdijk (N707)

Het project
Roelofs verzorgt in opdracht van de provincie Flevoland de bestek voorbereiding en aanbesteding van de reconstructie van de Zeewolderdijk (N707). Het werk zal in de zomer (school)vakantie worden uitgevoerd. De aanleiding voor de reconstructie is dat de huidige inrichting niet meer voldoet aan de provinciale eisen die Flevoland stelt aan een gebiedsontsluitingsweg. Om hier wel aan te kunnen voldoen is verbreding van de hoofdrijbaan met 30 centimeter noodzakelijk. Tevens moet er groot onderhoud worden toegepast zodat de weg er weer geruime tijd tegen aan kan.

Door deze twee zaken te combineren kan er ‘werk met werk’ worden gemaakt. Gefaseerd en beheerst werkt Roelofs naar een RAW-bestek en tekeningen toe. In afgebakende stappen zijn inmiddels een voorlopig ontwerp en een definitief ontwerp opgesteld. Na elke fase geeft de provincie goedkeuring om naar de volgende fase te gaan. Op deze wijze wordt projectmatig gewerkt en kunnen afgewogen keuzes gemaakt wordt in relatie tot scope en kosten.

Uit door Roelofs gedane constructieboringen bleek dat het asfaltpakket van de Zeewolderdijk op meerdere plekken door en door was gescheurd. In een ontwerpnotitie zijn verschillende opties beschouwd en is een voorkeursvariant aangedragen. Het vullen van de scheuren met gangbare bitumineuze materialen is een maatregel voor de korte termijn. Om de scheuren duurzamer te vullen word de reparatiemortel Pactylon 6110 toegepast. De mortel zorgt voor een sterke verlijming van het asfalt

Project in cijfers
6000 ton asfalt

Foto's

Contact opnemen

Heeft u een vraag suggestie of opmerking? Vul dan onderstaand formulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Aanmelden voor de Roelofs nieuwsbrief
Ik ben geïnteresseerd in:

Projectinformatie

Opdrachtgever
Provincie Flevoland

Provincie
Flevoland

Aanvang project
Juni 2016

Oplevering project
Mei 2017

Expertises

Contactgegevens

Roelofs Steenwijk

E-mail
info@roelofsgroep.nl

Telefoon
0546-678888ing. J.P. (Johan) van der Ploeg
Rayonmanager Noord

Vestiging
Regiokantoor Steenwijk
Lindehof 12
8332 VD Steenwijk

Tel: + 31 (0) 521 52 00 64

Contact