0546 - 67 88 88

Regenwaterstructuurplan kern Haaksbergen

Het project
De gemeente Haaksbergen heeft in 2004 een waterplan opgesteld met daarin een visie voor de omgang met regenwater.
In navolging van deze visie heeft Roelofs in 2008 een regenwaterstructuur op hoofdlijnen uitgewerkt. Er zijn daarbij twee afkoppelscenario’s beschouwd en hydraulisch doorgerekend. De resultaten van deze studie hebben ertoe geleid dat de gemeente Haaksbergen heeft besloten om de regenwaterstructuur uit te werken in een gedetailleerd ontwerp.
Dit ontwerp is door Roelofs vervaardigd en verbeeldt het lange termijn perspectief. Het biedt een horizon voor rioolvervanging, reconstructies en nieuwbouw en kan worden gebruikt als blauwdruk voor de uitvoering. Tevens geeft het ontwerp een beeld van de benodigde waterberging in het kader van de stedelijke wateropgave. Ten behoeve van het ontwerp is in Infoworks een dynamisch rekenmodel vervaardigd, waaraan verharde afvoerende oppervlakken en een riolering- en oppervlaktewaterstructuur zijn toegevoegd. Het model is onderworpen aan een iteratief rekenproces, waarin verschillende elementen van het regenwatersysteem zijn geoptimaliseerd. In de door Roelofs opgestelde rapportage is het ontwerp van de structuur uitgewerkt en onderbouwd.

Bijzonderheden
De regenwaterstructuur van Haaksbergen is op een dusdanig detailniveau uitgewerkt dat een duidelijk inzicht gegeven wordt in de invulling van de stedelijke wateropgave. Aangezien de waterberging in het stedelijk gebied bij bepaalde scenario’s resulteert in een bergingstekort, is tevens een doorkijk gegeven naar het functioneren en de consequenties in het landelijke gebied.

 

Foto's

Contact opnemen

Heeft u een vraag suggestie of opmerking? Vul dan onderstaand formulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Aanmelden voor de Roelofs nieuwsbrief
Ik ben geïnteresseerd in:

Projectinformatie

Opdrachtgever
Gemeente Haaksbergen

Provincie
Overijssel

Aanvang project
april 2011

Oplevering project
juni 2013

Expertises

Contactgegevens

Roelofs Den Ham

E-mail
info@roelofsgroep.nl

Telefoon
0546 67 88 88ir. P. (Peter) Wonink
hoofd kenniscluster en senior adviseur Water en Riolering

Vestiging
Hoofdkantoor Den Ham
Dorpsstraat 20
7683 BJ Den Ham
Tel: +31 (0) 546 67 88 88

Contact