0546 - 67 88 88

Rekenkameronderzoek riolering Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg

Project
Om inzicht te krijgen in de realisatie van het onderhoud aan en de vervanging van de riolering heeft de Rekenkamercommissie van de vier gemeenten een onderzoek uit laten voeren door Roelofs en Ambient. Het onderzoek kende de volgende doelstellingen:

• De gemeenteraden van de vier gemeenten inzicht geven in de voortgang van de geplande vervanging en onderhoud van de riolering.
• De gemeenteraden inzicht geven in welke intensivering eventueel nodig is om de riolering op het gewenste kwaliteitsniveau te houden of te krijgen.
• De gemeenteraden inzicht geven in de consequenties van eventuele intensivering voor de jaarlijkse kosten van het rioleringsbeheer en de rioolheffing.

Bijzonderheden
Bij het uitvoeren van dit onderzoek zijn een aantal stappen doorlopen. De werkzaamheden startten met een analyse van de beschikbare documenten van de 4 gemeenten. Hierbij ging het o.a. om het gemeentelijk rioleringsplan, operationele jaarplannen, raadsstukken in relatie tot de gemeentelijke watertaken en de rioolheffing. Naast de analyse van relevante documenten vond ook een analyse van de beheerpakketten plaats (rioolbestanden). Tenslotte zijn de gegevens van de vier gemeenten uit de benchmark rioleringszorg (Stichting RIONED, 2013) en de actuele Monitor Gemeentelijke Watertaken (Stichting RIONED, 2016) geanalyseerd.

Vervolgens zijn bij elke gemeente twee interviews gehouden: één met de verantwoordelijk wethouder en één met de rioolbeheerder. Daarnaast is bij de beide betrokken waterschappen (Hoogheemraadschappen van Delfland en Rijnland) een interview gehouden.

Ook zijn bijeenkomsten gehouden met vertegenwoordigers van de gemeenteraden. Deze bijeenkomsten richtten zich met name op de dialoog over de kaders uit het vigerende gemeentelijk rioleringsplan en de wijze waarop en de intensiteit waarmee de Raad over de voortgang van dit plan wenst te worden geïnformeerd. Ook de consequenties van keuzes voor een gewenst onderhoudsniveau in relatie tot geaccepteerde risico’s en kosten zijn aan bod geweest.

Project in cijfers
Analyse van vier beheersystemen en 650 km aan riooldata

Foto's

Contact opnemen

Heeft u een vraag suggestie of opmerking? Vul dan onderstaand formulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Aanmelden voor de Roelofs nieuwsbrief
Ik ben geïnteresseerd in:

Projectinformatie

Opdrachtgever
Rekenkamercommissie Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg

Provincie
Zuid-Holland

Aanvang project
november 2016

Oplevering project
juli 2017

Expertises

Contactgegevens

Roelofs Veenendaal

E-mail
info@roelofsgroep.nl

Telefoon
0546- 67 88 88ir. P. (Peter) Wonink
hoofd kenniscluster en senior adviseur Water en Riolering

Vestiging
Hoofdkantoor Den Ham
Dorpsstraat 20
7683 BJ Den Ham
Tel: +31 (0) 546 67 88 88

Contact