0546 - 67 88 88

Revitalisering Venekoten Noord te Oosterwolde

Het project
De gemeente Ooststellingwerf gaat gezamenlijk met Roelofs, door middel van een Bouwteamconstructie, het industrieterrein ‘Venekoten Noord’ revitaliseren. Op dit moment is de kwalitatieve status van het openbaarterrein zeer verslechterd. Hier wil de gemeente Ooststellingwerf graag wat aan gaan doen. Met behulp van de veelzijdige kwaliteiten van Roelofs zal het gebied een behoorlijke upgrading krijgen.

Ontwerp
Aangezien er door de gemeente gekozen is voor een bouwteamconstructie, is Roelofs al vroegtijdig betrokken bij het project. Aan de hand van de input en eisen uit de gemeente en het benaderen van aanwonenden en aangrenzende bedrijven, is er een ontwerp opgesteld waarbij een breed draagvlak wordt gecreëerd. Zo kregen aanwonenden en aanliggende bedrijven meermaals de gelegenheid om hun wensen / mogelijkheden met de gemeente te delen. Dit is gelukt door middel van inloopavonden en individuele inventarisatiegesprekken. Aan de hand van al deze input is een definitief ontwerp opgesteld, waarna het vervolgens gerealiseerd kan gaan worden.

Werkzaamheden
Dit werkzaamheden houden in het kort in dat zowel de Houtwal als Zoltstede, Drie Stellingenweg, Hornleger en een deel van de Dertien Aprilstraat voorzien gaat worden van een rijbaan bestaand uit asfalt. Tevens zal er waar mogelijk, meer groen in het straatbeeld worden gerealiseerd door middel van hagen, bomen en sierplantsoenen.

Op dit moment is de Houtwal al voorzien van een asfalt rijbaan. Aangezien het huidige hoofdriool aan vervanging toe is, zal de weg opengebroken dienen te worden. Hierbij wordt tevens van de gelegenheid gebruik gemaakt om het gedateerde gemengde rioolstelsel te wijzigen in een gescheiden stelsel. Hierdoor wordt het regenwater niet meer onnodig naar de waterzuiveringen vervoerd, maar zal deze worden afgekoppeld naar het oppervlaktewater. De gemeente wenst tevens om de huidige elementen rijbaan, gelegen in een deel van de Dertien Aprilstraat, opnieuw te bestraten. Hierbij wordt een eenzijdige steen gebruikt, waardoor er meer rust in het straatbeeld ontstaat.

In het project zullen tevens verslechterde huis- en kolkaansluitingen worden vervangen. Ook zullen er op verscheidende locaties deelreparaties aan het hoofdriool plaatsvinden, dit gebeurt door middel van relintechnieken. De inritten van de aangrenzende bedrijven met het openbaarterrein zullen tevens worden aangepakt.

Planning
Het ontwerp is inmiddels afgerond en gereed voor uitvoering. De realisatie van de werkzaamheden beginnen op 12 september 2016. Het project zal gefaseerd worden uitgevoerd, zodat de bereikbaarheid van de bedrijven/woningen zoveel mogelijk kunnen worden gewaarborgd. De werkzaamheden eindigen in het laatste deel van mei 2017.

Project in cijfers
Het project bestaat uit de volgende onderdelen:
Opnemen elementenverharding ca. 15.000m2
Opnemen asfalt constructie ca. 3.800m2
Grondwerk ca. 25.000m3
Aanleg hoofdriool ca. 650m1
Renovatie riool d.m.v. relinen en deelreparaties ca. 800m1
Aanleg puinfundering ca. 13.500m2
Aanleg asfaltconstructie ca. 4.000ton
Aanleg elementenverharding ca. 8.000m2
Aanbrengen haagplantsoen ca. 875m1

Foto's

Contact opnemen

Heeft u een vraag suggestie of opmerking? Vul dan onderstaand formulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Aanmelden voor de Roelofs nieuwsbrief
Ik ben geïnteresseerd in:ing. J.P. (Johan) van der Ploeg
Rayonmanager Noord

Vestiging
Regiokantoor Steenwijk
Lindehof 12
8332 VD Steenwijk

Tel: + 31 (0) 521 52 00 64

Contact