0546 - 67 88 88

Rioolvervanging Oldemarkt

Het project
In opdracht van de gemeente Steenwijkerland heeft Roelofs de engineering en het toezicht gekregen van het project: ‘Rioolvervanging Oldemarkt’. Het project is gelegen in de straten: Burg. van Gerrevinklaan, Burg. Kuiperslaan, Klaas Muisstraat, H. Nijholtstraat en de Kruisstraat te Oldemarkt.

Werkbeschrijving
Door veroudering van het bestaande gemengde rioolstelsel dient het te worden vervangen. Dit is tevens een geschikt moment voor de gemeente om een gescheiden stelsel aan te leggen. Doordat de gehele bovenliggende infra dient te worden opengebroken, wil men van de gelegenheid gebruik maken om een aantal straten te herinrichten. Zo zal de Burg. Kuiperslaan ook aangepakt worden. In deze gelijkvloerse straat zal de rijbaan worden verlaagd. Tevens wordt de rijbaan smaller gemaakt. Hierdoor zal de snelheid van motorvoertuigen in de straat naar verwachting dalen. Verder wordt de entree van het verzorgingshuis ‘Kerspelhof’ opgewaardeerd. Door middel van het creëren van een verhoogd plein voor de ingang krijgt het verzorgingshuis een relatief mooiere uitstraling. Tevens wordt door deze ingreep getracht de snelheid van de motorvoertuigen in de straat te verlagen.

Ontwerpproces
Om het aan te brengen regenwater stelsel te laten voldoen aan de eisen van de gemeente Steenwijkerland, heeft Roelofs met behulp van hydraulische berekeningen het stelsel gedimensioneerd. Met behulp van deze hydraulische berekeningen kon er worden aangetoond dat met een maatgevende bui het ingezamelde regenwater voldoende snel af te voeren is. Hierdoor is de kans op wateroverlast op straat verkleind in de toekomst.

Tijdens het ontwerp is er meermaals contact geweest met aanwonenden van het project en het dorpsbelang. Dit is gebeurd door middel van het organiseren van bewonersavonden. Op deze avonden zijn de wensen in kaart gebracht. Tevens heeft Roelofs de bewoners op de hoogte gebracht van de werkzaamheden die plaats zullen vinden. Dit is met behulp van het tonen van presentatietekeningen en een toelichting hiervan te geven een succes gebleken. Het definitieve ontwerp is aan de hand van een onderhandse aanbesteding op de markt gebracht.

Toezicht
Na gunning van het project aan derden, heeft Roelofs van de gemeente opdracht gekregen om het toezichtwerk uit te gaan voeren. Aangezien Roelofs al nauw betrokken was in het voortraject en er de nodige kennis in huis is voor de verschillende facetten die aan de orde komen, wordt er gestreefd naar een kwalitatief goed eindresultaat. Tijdens de uitvoering zullen veiligheid en bereikbaarheid belangrijke aspecten zijn, aangezien er in - en nabij het projectgebied een verzorgingstehuis, een supermarkt en een school bevinden.

Project in cijfers
- Opbreken van ca. 11.400m2 aan elementenverharding;
- Grondwerk van ca. 11.965m3 grond;
- Verwijderen rioolstelsel van ca. 910m1;
- Dichtschuimen rioolselsel van ca. 120m1;
- Vuilwaterstelsel leggen van ca. 1.145m1;
- Regenwaterstelsel leggen van ca. 1.150m1;
- Aanbrengen puinfundering van ca. 5.455m2;
- Aanbrengen van ca. 11.800m2 aan elementenverharding.

Foto's

Contact opnemen

Heeft u een vraag suggestie of opmerking? Vul dan onderstaand formulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Aanmelden voor de Roelofs nieuwsbrief
Ik ben geïnteresseerd in:

Projectinformatie

Opdrachtgever
Gemeente Steenwijkerland

Provincie
Overijssel

Aanvang project
2013

Oplevering project
2014

Expertises

Contactgegevens

Roelofs Steenwijk

E-mail
info@roelofsgroep.nl

Telefoon
0546 67 88 88ing. J.P. (Johan) van der Ploeg
Rayonmanager Noord

Vestiging
Regiokantoor Steenwijk
Lindehof 12
8332 VD Steenwijk

Tel: + 31 (0) 521 52 00 64

Contact