0546 - 67 88 88

Risico gestuurd BRP gemeente Rheden

Project
In 2012 is het laatste Basisrioleringsplan (BRP) van de gemeente Rheden opgesteld. Eind 2017 wordt er een nieuw GRP opgesteld. Ten behoeve van dit GRP 2017-2021 dient het  BRP geactualiseerd te worden.  Voor dit BRP is het rioolmodel van de gemeente Rheden geactualiseerd, is het maaiveldverloop (2D) in het rioolmodel toegevoegd (volledig gekoppeld met 1D rioolmodel) en is bepaald welke resterende knelpunten er nog zijn ten aanzien van wateroverlast en waterkwaliteit.

Doel van dit BRP is:
1. Informatie voor het GRP
2. Afstemming met de rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi)
3. Inzicht in belasting oppervlaktewater
4. Inzicht in milieutechnisch functioneren
5. Inzicht in mogelijke maatregelen (en kosten) om het risico op wateroverlast te verkleinen

Het belangrijkste doel van dit BRP is om inzicht te geven in het risico op wateroverlast vanuit de rioolstelsels en om inzicht te geven in de meest doelmatige maatregelen en de kosten daar van. Om het risico op wateroverlast vast te kunnen stellen is gekozen voor een risico gestuurde benadering. De essentie van risicogestuurd beheer is het beheersen van de risico’s door het maken van keuzes die gebaseerd zijn op de gevolgen van wateroverlast.

Bijzonderheden
Voor dit BRP zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd:
1. Actualiseren van het rioolmodel:

  • Mutaties aan rioolstelsels sinds 2012, diameters, diepteligging, etc.
  • Uitgevoerde maatregelen sinds BRP 2012
  • Geplande maatregelen (t.b.v. uitgangssituatie huidige BRP)
  • Actualiseren verharde oppervlakken, zowel aangesloten als afgekoppeld sinds 2012
  • Aangesloten onverhard oppervlak
  • Waterverbruik en/of droogweerafvoer (wijzigingen t.o.v. 2012)
  • Toevoegen rioolstelsel Rozendaal

2. Opstellen overzichtstekeningen
3. Uitvoeren hydraulische berekeningen met 1D/2D rioolmodel en opstellen wateroverlastkaarten
4. Uitvoeren vuiluitworp berekeningen met 10-jarige reeksberekening
5. Opstellen basisrioleringsplan
6. Opstellen meest doelmatige  verbetermaatregelen op basis van risicoanalyse. Doel is om de overlast te verlagen naar een aanvaardbaar niveau
7. Opstellen kostenramingen maatregelen

Project in cijfers
EUR 17.000.000,-- aan maatregelen om risico op wateroverlast en de vuiluitworp te verminderen

Foto's

Contact opnemen

Heeft u een vraag suggestie of opmerking? Vul dan onderstaand formulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Aanmelden voor de Roelofs nieuwsbrief
Ik ben geïnteresseerd in:

Projectinformatie

Opdrachtgever
Gemeente Rheden

Provincie
Gelderland

Aanvang project
april 2017

Oplevering project
oktober 2017

Expertises

Contactgegevens

Roelofs Den Ham

E-mail
info@roelofsgroep.nl

Telefoon
0546- 67 88 88ir. P. (Peter) Wonink
hoofd kenniscluster en senior adviseur Water en Riolering

Vestiging
Hoofdkantoor Den Ham
Dorpsstraat 20
7683 BJ Den Ham
Tel: +31 (0) 546 67 88 88

Contact