0546 - 67 88 88

Stadspark Klimaatbestendig Groningen

Het project
De gemeente Groningen heeft de doelstelling om de waterstructuur en waterkwaliteit van het Stadspark te verbeteren. Op deze wijze wordt ruimte gerealiseerd om water uit de stad te bergen en dit zo lang mogelijk vast te houden. Verder is het de wens om de waterstructuur zoveel mogelijk aan te sluiten bij de natuurlijke situatie van het park.

Om de doelstelling van de gemeente Groningen te behalen gaat Roelofs de bestaande watergangen baggeren en verbreden. Daarnaast gaat Roelofs de bestaande duikers vernieuwen om de doorstroming te verbeteren. Er zal een nieuwe betonnen fietspad worden aangebracht en de bestaande wandelpaden worden opgeknapt.

De kwaliteit van het Stadspark ontstaat door de afwisseling van bosschages, boomstructuren, ecologisch waardevolle gebieden, paden en open ruimten, waaronder water. Door de waterstand in orde te brengen, krijgen bomen minder last van een schommelend waterpeil en kunnen deze dieper wortelen. Dit is beter voor de conditie en vitaliteit van de bomen.

Bijzonderheden
Het werkterrein ligt in het Stadspark van Groningen. Het Stadspark is een gemeentelijk monument met een grote landschappelijke en natuurwaarde. Het wordt door de gemeente Groningen en de omwonende als bijzonder waardevol beschouwd.

Voor de werkzaamheden zijn een aantal randvoorwaarden opgesteld ten aanzien van de uitvoering.
• Er is één toegangsbrug toegankelijk voor gemotoriseerd verkeer met een totale last van maximaal 20 ton. Alle werkzaamheden dienen te worden getransporteerd via smalle voetpaden.
• Rekening houden met de flora en fauna binnen het werkgebied, bijvoorbeeld; dode/omgevallen bomen voor ijsvogels en vleermuizen. Passerende zoogdieren en amfibieën de gelegenheid geven om te vluchten. Geen werkzaamheden binnen de kroonprojectie van de bestaande te handhaven bomen. Inzetten geluid beperkende machines.

Project in cijfers
• Het aanbrengen van circa 500 m1 betonduikers (ᴓ700 en ᴓ 800)
• Het leveren en aanbrengen van 21 stuks stapstenen (1,3 ton)
• Het plaatsen van 14 betonputten, waarvan de zwaarste 18 ton weegt
• Het aanbrengen van circa 2300 m² betonverharding
• Het ontgraven van circa 3300 m³ grond
• Het ontgraven van circa 3500 m³ slib
• Maken van twee ijsvogelwanden van boomstobben

Foto's

Contact opnemen

Heeft u een vraag suggestie of opmerking? Vul dan onderstaand formulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Aanmelden voor de Roelofs nieuwsbrief
Ik ben geïnteresseerd in:

Projectinformatie

Opdrachtgever
Gemeente Groningen

Provincie
Groningen

Aanvang project
eind 2017

Oplevering project
juni 2018

Expertises

Contactgegevens

Roelofs Stadskanaal

E-mail
info@roelofsgroep.nl

Telefoon
0546- 67 88 88ing. A.W. (Arjan) Mulder
regiomanager Wegenbouw

Vestiging
Regiokantoor Stadskanaal
Tinnegieter 20
9502 EX Stadskanaal
Tel: +31 (0) 599 61 31 48

Contact