0546 - 67 88 88

Uitwerking plannen N358 De Skieding A7 - Surhuisterveen

Het project
De provincie Fryslân heeft een ontwerp opgesteld voor het opwaarderen van de N358 De Skieding tussen de A7 en Surhuisterveen. Dit ontwerp richt zich op de weg zelf en betreft naast een nieuwe wegdek met nieuwe markering onder andere de aanleg van tenminste twee ovondes.

In opdracht van de provincie werkt Roelofs samen met Bureau Schmidt en MUG Ingenieursbureau aan een plan voor een aanvullend maatregelenpakket. Kern van het project is om in nauw overleg met de omgeving te komen tot gedragen maatregelen voor aanvullende maatregelen. Het gaat hierbij mogelijk om het realiseren van parallelwegen, voor- of achterpaden. In 1 op 1 gesprekken met belanghebbenden wordt gesproken over de mogelijkheden en onmogelijkheden die men ziet en overige wensen die men heeft bij de opwaardering van De Skieding.

Bijzonderheden
In de afgelopen jaren is veel onderzoek gedaan naar de opwaardering van De Skieding. Diverse varianten, waaronder nieuwe tracés zijn onderzocht. In juni van dit jaar heeft Provinciale Staten besloten dat het bestaande tracé opgewaardeerd gaat worden. Het project leeft erg in de omgeving. Het is de opgave om in een tijdsbestek van enkele maanden in overleg met een grote groep betrokkenen te komen tot een gedragen plan voor een aanvullend pakket van maatregelen. Niet alleen inhoudelijk een grote uitdaging, maar ook qua proces. In de afgelopen jaren is gebleken dat de ideeën over de aanpak van De Skieding uiteenlopen. Om in korte tijd alle betrokkenen te kunnen spreken hebben we aan De Skieding een projectbureau gerealiseerd. Daar vinden vele gesprekken plaats. Ook kan men zonder afspraak binnenlopen bij vragen of voor informatie. Hoewel de belangen en de ideeën aan De Skieding uiteenlopen zijn de tot dusver gevoerde gesprekken constructief. De persoonlijke aandacht in de 1 op 1 gesprekken wordt gewaardeerd.

Project in cijfers
In een kort tijdbestek worden individuele gesprekken gevoerd met circa 200 betrokkenen. Tijdens deze gesprekken wordt ondermeer verkend of er draagvlak is voor de aanleg van voor- of achterpaden, waarmee het mogelijk wordt om het huidige aantal van circa 50 directe huisaansluitingen en 50 perceelaansluitingen op deze 80 km/h weg te verminderen en daarmee een bijdrage te leveren aan het vergroten van de verkeersveiligheid en doorstroming.

Foto's

Contact opnemen

Heeft u een vraag suggestie of opmerking? Vul dan onderstaand formulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Aanmelden voor de Roelofs nieuwsbrief
Ik ben geïnteresseerd in:

Projectinformatie

Opdrachtgever
Provincie Fryslan

Provincie
Friesland

Aanvang project
september 2017

Oplevering project
nader te bepalen

Expertises

Contactgegevens

Roelofs Steenwijk

E-mail
info@roelofsgroep.nl

Telefoon
0546- 67 88 88ing. J.P. (Johan) van der Ploeg
Rayonmanager Noord

Vestiging
Regiokantoor Steenwijk
Lindehof 12
8332 VD Steenwijk

Tel: + 31 (0) 521 52 00 64

Contact