0546 - 67 88 88

Verondieping Goorsche Veld

Het project
Het Goorsche Veld ligt aan de N18 tussen Enschede en Haaksbergen in het Twentse landschap. Het zuidelijk deel van de bestaande zandwinplas wordt verondiept door het opbrengen van herbruikbare grond en waterbodem. Dit deel van de plas wordt Goorsche Veld genoemd. De totale gebiedsontwikkeling is een initiatief van vof Zandwinning Rutbekerveld. De verondieping is een samenwerking van vof Rutbekerveld met K3Delta. Landschap Overijssel heeft met het “Voorstel voor de landschappelijke inrichting van het Rutbkerveld” de basis gelegd voor het ruimtelijke concept voor de verondieping.

Bijzonderheden
De oppervlakte van de verondieping bedraagt ruim 15 hectare, waarvan meer dan de helft uit ondiep water gaat bestaan. Ongeveer drie tot acht hectare wordt (spontaan) ontwikkeld tot begroeiing, afhankelijk van de aanwezigheid van ganzen en zwanen. Verondieping heeft een belangrijke meerwaarde voor natuur en landschap van en rond de plas. Door het aanleggen van ondiepe moeraszones en slikkige oevers wordt de stapsteenfunctie van de plas voor de robuuste verbindingszone in de regio versterkt. Het ondiepe water vormt straks een paaiplaats voor vissen, en op het eiland en langs de oevers kunnen vogels, zoals de steltloper hun voedsel gaan vinden.

Project in cijfers
Soort werk:                      
Natuurontwikkeling door verondieping in het kader van ecologie en landschapsontwikkeling.

Regime:                          
Nota bodembeheer en besluit bodemkwaliteit

Capaciteit:                      
2 miljoen m3

Acceptatie:                      
Grond en waterbodem

Wettig bewijsmiddel:    
AP04 Besluit Bodemkwaliteit

NEN 5720 Waterbodemonderzoek
Inclusief arseen + fosfaat (p-totaal)
Aanvoer:                        
Per as (aangedreven/kippertrailers)


Voor meer informatie:   
Ronald Agelink (0652-394513)
Jimi Thuis (0615-469950)

Postadres: 
Rondweg 33

6515 AS Nijmegen

Bezoekadres:                 
N18 Haaksbergerstraat 45DV
7513 ER  ENSCHEDE

 

Foto's

Contact opnemen

Heeft u een vraag suggestie of opmerking? Vul dan onderstaand formulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Aanmelden voor de Roelofs nieuwsbrief
Ik ben geïnteresseerd in:

Projectinformatie

Opdrachtgever
Goorsche Veld BV

Provincie
Overijssel

Aanvang project
september 2014

Oplevering project
medio 2025

Expertises

Contactgegevens

Roelofs Den Ham

E-mail
info@roelofsgroep.nl

Telefoon
0546- 67 88 88L.J. (Berthil) Krikken
commercieel manager grondstoffen

Vestiging
Hoofdkantoor Den Ham
Dorpsstraat 20
7683 BJ Den Ham
Tel: +31 (0) 546 67 88 88

Contact