0546 - 67 88 88

Vervangen beschoeiing Dommerskanaal in Erica

Het project
In de Zijtak Oostzijde van het Dommerskanaal in Erica verkeerd de bestaande beschoeiing in slechte staat. Het nieuwe Waterschap Vechtstromen, ontstaan na de fusie van de oude Waterschappen Velt & Vecht  en Regge & Dinkel, heeft dit project in een mini competitie in de markt geplaatst. Roelofs heeft vanwege haar naamsbekendheid en inzet van de kenniscluster Water, Riool en Ecologie voldoende aandacht weten te trekken om voor deze minicompetitie uitgenodigd te worden om advies en prijs te mogen leveren. Het  waterbouwkundige werk heeft als voorwaarde dat het dit jaar nog uitgevoerd moet worden. Bijkomend aspect is dat alle werkzaamheden vanaf het water plaats gaan vinden. Daarnaast stelt het Waterschap de eis dat het te verwerken hout FSC® gecertificeerd moet zijn.
Dit houdt in dat de Chain of Custody van Roelofs wordt ingezet. Hout is gecertificeerd, komt hiervoor uit een ecologisch verantwoorde omgeving en wordt ingekocht bij een gecertificeerde leverancier.

Bijzonderheden
Roelofs heeft in deze aanvraag de mogelijkheid gekregen om advies te geven om zodoende het Waterschap Vechtstromen te kunnen voorzien van diverse alternatieven. Waterschap Vechtstromen kon hierna zelf de keuze bepalen welk alternatief het meest wenselijk was. De schouw waarbij Roelofs en Waterschap Vechtstromen aanwezig waren, inclusief enige summiere analoge informatie, waren de basis voor deze aanbesteding. Het voordeel voor de opdrachtgever lag in de besparing op aanbesteding kosten, waarbij goed gebruik is gemaakt van aanwezige kennis uit de markt.

Project in cijfers
Er  moet 269 m1 beschoeiing vervangen worden. Hiervoor zijn 540 palen nodig van Azobé met een lengte van 2,00 m tot 4,50 meter. De schotten variëren tussen de 70 cm en de 1,50 m1 hoogte.
Een deel van de schotten is van hardhout en een deel bestaat uit hardhout en vuren.

Foto's

Contact opnemen

Heeft u een vraag suggestie of opmerking? Vul dan onderstaand formulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Aanmelden voor de Roelofs nieuwsbrief
Ik ben geïnteresseerd in:

Projectinformatie

Opdrachtgever
Waterschap Vechtstromen

Provincie
Drenthe

Aanvang project
november 2014

Oplevering project
december 2014

Expertises

Contactgegevens

Roelofs Den Ham

E-mail
info@roelofsgroep.nl

Telefoon
0546 67 88 88D.J. (Jan) van Faassen
regiomanager Wegenbouw

Vestiging
Hoofdkantoor Den Ham
Dorpsstraat 20
7683 BJ Den Ham
Tel: +31 (0) 546 67 88 88

Contact