0546 - 67 88 88

Aanleg kunstgras voetbal- en hockeyveld Delfzijl

Het project
In verband met het opheffen van sportpark Uitwierde en het samengaan van een tweetal voetbalverenigingen te Delfzijl gaat de gemeente Delfzijl de bestaande sportparken Centrum en Tuikwerd vernieuwen.

Dit betekent voor sportpark Centrum:
• 2 voetbalvelden van gras vervangen door 2 voetbalvelden van kunstgras;
• De aanleg van een kunstgras voetbalveld voor pupillen;
• Rondom de velden wordt een hekwerk, verharding en verlichting aangebracht.

Dit betekent voor sportpark Tuikwerd:
• 1 voetbalveld van gras vervangen door 1 hockeyveld van kunstgras;
• Rondom het veld wordt een hekwerk, verharding en verlichting aangebracht;
• Er wordt een nieuwe toegangsweg met parkeervoorzieningen aangebracht.

Roelofs heeft voor bovenstaande werkzaamheden een UAV-GC contract opgesteld. Na het opstellen van het contract heeft Roelofs de Inschrijvingsleidraad opgesteld en het aanbestedingsproces begeleid met en voor de gemeente.

Voorbereiding
In het voortraject zijn de sportverenigingen betrokken bij de totstandkoming van de contractstukken. De sportverenigingen zijn belangrijk in de contractfase. Zij zijn de uiteindelijke gebruikers van de sportvelden. Voor de gemeente was het belangrijk om zekerheid te hebben dat er kwalitatief goede velden met voorzieningen worden aangelegd. Dit alles binnen het voor de gemeente beschikbare budget.

Om dit te realiseren zijn er in het contract hoge minimale eisen gesteld aan de aan te leggen velden. De minimale eisen en wensen van de sportverenigingen waren ook de minimale eisen in het contract. Om de marktpartijen uit te dagen om hogere kwaliteit te leveren dan gevraagd zijn hiervoor de volgende EMVI criteria opgesteld:
• Plan van aanpak, hierin werd e.e.a. gevraagd m.b.t. de procesbeheersing door de inschrijver;
• Kwaliteitswensen, hier kon de inschrijver extra scoren door hogere kwaliteit te leveren dan gevraagd;
• Ontwerp binnen de velden, hier was extra te scoren op het gebied van vernieuwing , garantie en levensduur van de velden;
• Ontwerp buiten de velden, in dit onderdeel waren een 4 tal optionele werkzaamheden beschreven. Door 1 of meerdere van deze opties aan te bieden scoorde de inschrijver meer punten;
• Plafondbedrag, in het contract was een plafondbedrag meegegeven. Hier was extra te scoren door verder onder van het plafondbedrag in te schrijven.

Binnen dit project is gekozen om de EMVI scores in punten uit te drukken en niet in fictieve kortingen in geld. Op deze wijze wordt de aannemer goed uitgedaagd om te kijken naar de mogelijkheden om extra punten te kunnen scoren. Er wordt minder gekeken naar de werkelijk te realiseren investering t.o.v. de te behalen extra fictieve korting.

Contractbegeleiding
Na de aanbesteding heeft Roelofs opdracht gekregen voor de contractbegeleiding van de verdere ontwerpfase en uitvoering door de inschrijver. Roelofs begeleidt de gemeente Delfzijl in dit proces. Deze werkzaamheden zijn half augustus opgestart en gaan door tot eind december 2014.
De inschrijver is op dit moment bezig met het opstellen van de diverse procesdocumenten en het uitwerken van de gevraagde producteisen tot een Definitief Ontwerp. Deze fase loopt tot eind september. Vanaf begin oktober starten de daadwerkelijke werkzaamheden.

Foto's

Contact opnemen

Heeft u een vraag suggestie of opmerking? Vul dan onderstaand formulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Aanmelden voor de Roelofs nieuwsbrief
Ik ben geïnteresseerd in:

Projectinformatie

Opdrachtgever
Gemeente Delfzijl

Provincie
Groningen

Aanvang project
maart 2014

Oplevering project
juni 2015

Expertises

Contactgegevens

Roelofs Stadskanaal

E-mail
info@roelofsgroep.nl

Telefoon
0546- 67 88 88ing. A.L. (André) Bakema
regiomanager Advies en Ontwerp

Vestiging
Regiokantoor Stadskanaal
Tinnegieter 20
9502 EX Stadskanaal
Tel: +31 (0) 599 61 31 48

Contact