0546 - 67 88 88

Waterkwaliteitsspoor Oude IJsselstreek

Het project
Waterschap Rijn en IJssel heeft in 2007 een stadswateronderzoek laten uitvoeren in de gemeente de Oude IJsselstreek.
Dit onderzoek richtte zich op de waterkwaliteit, het ecologisch functioneren en de invloed van riooloverstorten op stedelijk oppervlaktewater. Aanvullend heeft het waterschap streefbeelden voor stadswateren geformuleerd en samen met de gemeente de streefbeelden aan de stadswateren toegekend.

De stadswateren in de gemeente Oude IJsselstreek voldoen niet overal aan de toegekende streefbeelden. Op basis van het stadswateronderzoek, de toegekende streefbeelden en een aanvullend veldbezoek is door Roelofs een maatregelenpakket geformuleerd die eraan bijdraagt dat de beoogde streefbeelden op afzienbare termijn blijvend kunnen worden gerealiseerd.

Op basis van de beschikbare gegevens zijn in totaal 47 maatregelen benoemd voor diverse locaties in de gemeente.
De maatregelen leveren een positieve bijdrage aan de algemene kwaliteit van de watergang en/of zijn nodig voor het bereiken van de normen en doelen met betrekking tot het voorgestelde streefbeeld. Over het algemeen zijn veel maatregelen van eenzelfde algemene aard. Hierbij valt te denken aan autonoom afkoppelen, het monitoren van verstorten en het opruimen van vuil na een overstorting. Daarnaast zijn er met name voor de watergangen met een hoger streefbeeld trajectspecifieke maatregelen geformuleerd. Deze hebben meer betrekking op de inrichting van de watergang. De kosten voor het bereiken van het streefbeeld op basis van locatiespecifieke maatregelen zijn in het kader van deze opdracht geraamd, evenals de benodigde meerkosten om een hoger streefbeeld te realiseren.

Bijzonderheden
Op basis van de beschikbaar gestelde gegevens bleek al snel dat de bestaande situatie niet overal even goed bekend is. Dat komt omdat veel bemonsteringspunten niet liggen binnen de trajecten waarvoor het streefbeeld is toegekend. In sommige gevallen konden de meetgegevens worden herleid naar de te beoordelen locatie. In veel gevallen bleek ook dat niet mogelijk. In die gevallen was de afstand en/of relatie tot de meetlocatie te groot/afwijkend. Middels een aanvullend veldbezoek is de bestaande situatie zo goed mogelijk afgeschaald aan het gewenste streefbeeld.

Om de ontwikkelingen van de stadswateren naar de toekomst toe te kunnen beoordelen, is aanbevolen een meetnet op te stellen die is afgestemd op de betreffende stadswateren. In de rapportage is een monitoringsvoorstel opgenomen om hieraan tegemoet te komen.

Foto's

Contact opnemen

Heeft u een vraag suggestie of opmerking? Vul dan onderstaand formulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Aanmelden voor de Roelofs nieuwsbrief
Ik ben geïnteresseerd in:

Projectinformatie

Opdrachtgever
Waterschap Rijn en IJssel

Provincie
Gelderland

Aanvang project
mei 2009

Oplevering project
maart 2010

Expertises

Contactgegevens

Roelofs Den Ham

E-mail
info@roelofsgroep.nl

Telefoon
0546 67 88 88ing. P.J. (Peter) Gelink
Rayonmanager Oost

Vestiging
Hoofdkantoor Den Ham
Dorpsstraat 20
7683 BJ Den Ham
Tel: +31 (0) 546 67 88 88

Contact