0546 - 67 88 88

Wie zijn we

Roelofs is een modern familiebedrijf met een 57-jarige staat van dienst in de  Nederlandse infrastructuur. In ons werkgebied richten we ons op duurzame vernieuwing van de infrastructuur.

Historie

Inmiddels bestaat Roelofs 55 jaar en is het bedrijf meer dan een halve eeuw onderweg. In deze periode ontwikkelt de onderneming zich van zandtransporteur tot een toonaangevende infraspecialist en vertrouwde partner bij de (her)inrichting van de openbare ruimte. 

Missie en visie

Roelofs wil een grote rol van betekenis spelen en toegevoegde waarde leveren bij de ontwikkeling en realisatie van infrastructurele projecten. Wij willen in transparant partnerschap met opdrachtgevers, medewerkers en eindgebruikers werken aan onderscheidende, innovatieve en duurzame oplossingen van de hoogst mogelijke kwaliteit.

Organisatie

De organisatie van Roelofs is zo opgezet om project- en proces beheersing optimaal te kunnen monitoren.

Innovatie en Research and Development

Innovatie en R&D zijn naar onze overtuiging niet los van elkaar te zien. Beide horen ze ook onlosmakelijk bij het MVO-beleid van Roelofs.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Voor ons betekent Duurzaam Ondernemen dat we streven naar een goede balans tussen People, Planet & Profit (en pleasure). Hiermee willen we op de best mogelijke manier beantwoorden aan de wensen en verwachtingen van onze stakeholders.
 

Partners en samenwerkingen

Roelofs werkt intensief samen met verschillende partners met als doel bundeling van competenties en kennis om de gemeenschappelijke ambities te delen en aan te scherpen.