0546 - 67 88 88

Relatics

Relatics: Alle projectinformatie in één systeem, voor alle partijen toegankelijk!

Met Relatics heeft Roelofs een instrument in huis waarmee alle relevante projectinformatie wordt gebundeld in één systeem. In plaats van een platte lijst met informatie, zoals in traditionele systemen het geval was, worden hierin ook verbanden aangegeven. Dit heeft als voordeel dat de informatie makkelijker is te doorgronden en dat alle informatie traceerbaar is.

Anders dan bij de meeste opdrachtnemers kan de opdrachtgever bij Roelofs live meekijken in alle processen. Daardoor krijgt de opdrachtgever een goed beeld van de status van verschillende processen en een beter gevoel bij de kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden. Het verkleint tevens de inspanning die de opdrachtgever moet leveren omdat alle informatie transparant en herleidbaar is opgeslagen.

Wat is het?
Relatics is een online relationele database. Dat wil zeggen dat data en verbanden tussen deze data online opgeslagen worden. Binnen Roelofs wordt Relatics gebruikt voor het beheersen van processen binnen projecten. De onderdelen die zijn opgenomen in Relatics:

  • Systems Engineering (verificatie- en validatieproces)
  • Risicobeheersing
  • Toets- en acceptatieproces
  • Raakvlakmanagement

Er wordt per project een Relatics-omgeving aangemaakt. Hier wordt de relevante informatie door verschillende partijen en personen ingevuld en in bijgehouden. Roelofs verschaft de opdrachtgever (en eventueel andere partijen) toegang tot deze projectomgeving. De opdrachtgever kan op deze wijze de processen live volgen en waar nodig participeren.

Systems Engineering
Aan elk project zijn eisen gesteld, de product- en/of proceseisen. Roelofs neemt alle eisen (uit het contract, een eventueel Plan Van Aanpak en vergunningen) op in Relatics en toont deze gedurende het project aan. De bewijsdocumenten worden ook opgenomen in Relatics. Op deze wijze is alle informatie overzichtelijk gebundeld in één systeem. De opdrachtgever kan op een gestructureerde manier de verificaties van Roelofs nalopen.

Risicobeheersing
Alle relevante risico’s zet Roelofs in Relatics. Middels de RISMAN methode geven wij per risico kans- en gevolgklasses aan. Op basis daarvan worden risico’s geprioriteerd. Per risico nemen wij ook de beheersmaatregelen op met daarbij de verantwoordelijke functionaris. Gedurende de looptijd van het project worden de risico’s en beheersmaatregelen in Relatics geactualiseerd. Hierdoor is altijd de meest actuele risicolijst inzichtelijk.

Toets- en acceptatieproces
Relatics wordt ook gebruikt voor het toetsen en accepteren van documenten door de opdrachtgever. Alle relevante documenten worden geupload in Relatics, waarna de opdrachtgever deze zelf kan bekijken. Vervolgens kan hij zijn reactie in Relatics zetten en eventueel zelf een document uploaden. Hiermee wordt het proces eenduidig vastgelegd en is de betreffende informatie transparant en traceerbaar opgeslagen.

Raakvlakmanagement
In ieder project zitten raakvlakken: Tussen verschillende vakgebieden, tussen ontwerp en uitvoering en tussen verschillende partijen. In Relatics worden deze raakvlakken benoemd en wordt er aangegeven op welke wijze er met deze raakvlakken wordt omgegaan. Deze informatie wordt gedurende het project actueel gehouden.

Relatics wordt in alle type projecten toegepast. Voor adviesdiensten, RAW-bestekken en bij geïntegreerde contracten. Afhankelijk van het type project en de wensen van de opdrachtgever kunnen verschillende processen in Relatics worden opgenomen. 


Ook bij het project Herinrichting Faberstraat wordt Relatics ingezet

Foto's

Contact opnemen

Heeft u een vraag suggestie of opmerking? Vul dan onderstaand formulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Aanmelden voor de Roelofs nieuwsbrief
Ik ben geïnteresseerd in:ing. A.H.M. (Marcel) Grit
commercieel directeur

Dorpsstraat 20
7683 BJ Den Ham

m.grit@roelofsgroep.nl
0546 67 88 88

Contact

Deel deze pagina