0546 - 67 88 88

Klimaatneutraal 2030

Verantwoordelijkheid nemen voor de aarde en de generaties die na ons komen

Klimaatneutraal

Een klimaatneutrale organisatie gaat zo zuinig om met energie dat ze geen bijdrage levert aan het opwarmen van de aarde. De CO2 die toch nog vrijkomt wordt gecompenseerd, zodat er netto geen broeikasgassen bijkomen.

Alles wat Roelofs de komende jaren doet zal in het teken staan hiervan. Niet alleen intern, ook opdrachtgevers en partners worden meegenomen in innovaties die bijdragen aan een klimaatneutrale wereld. Voor de bedrijfsvoering betekent het dus veel meer dan alleen het reduceren van CO2.

Zeven pijlers
Om klimaatneutraal te worden richten we ons op zeven pijlers:

  • Biodiversiteit
  • Smart technology
  • Energie
  • Slim werken
  • Leven lang leren
  • Mobiliteit
  • Circulaire economie

De komende jaren wordt, door ons te richten op deze zeven pijlers, stap voor stap toegewerkt naar een klimaatneutrale organisatie. 

Contact opnemen

Heeft u een vraag suggestie of opmerking? Vul dan onderstaand formulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Aanmelden voor de Roelofs nieuwsbrief
Ik ben geïnteresseerd in: