0546 - 67 88 88

Social Return On Investment

Door gericht te investeren in maatschappelijke voorzieningen kunnen belangrijke economische en sociale rendementen worden behaald. Deze ontwikkeling wordt steeds belangrijker in de huidige samenleving. Met onze SROI-meter proberen we meetbaar te maken wat het rendement is van maatschappelijke investeringen.

We maken onderscheid in zes aandachtsgebieden waarbij we doelgericht actie ondernemen om het gewenste effect te bereiken.

Maatschappelijke voorzieningen

We willen een bijdrage leveren aan het vergroten van maatschappelijke voorzieningen rondom onze vestigingen om hiermee een leefomgeving te creëren waar mensen betrokken worden bij elkaars activiteiten

Leefomstandigheden

We willen een bijdrage leveren aan diverse initiatieven, ter verbetering van leefomstandigheden van mensen, waar onze medewerkers zich privé voor inzetten. Hiermee vergroten wij tevens de sociale activiteit en betrokkenheid van onze medewerkers.

Werkgelegenheid (SROI)

We willen een bijdrage leveren aan het vergroten van de werkgelegenheid rondom de uitvoering van onze projecten. We realiseren dit door mensen met enige afstand tot de arbeidsmarkt vanuit de verschillende overheden werk-, leer- en/of stageplekken aan te bieden. Roelofs heeft afgelopen jaar voor 17 mensen de afstand tot de arbeidsmarkt overbrugd waaronder mensen vanuit de WAO, WIA, WW en daarnaast een tiental leerlingen opgeleid via SPG’s. Deze aanpak heeft ertoe geleid dat we zijn opgeklommen tot het hoogste niveau van de PSO-ladder.

Onderwijs

We willen een bijdrage leveren aan het vergroten van infra-kennis in de branche. We creëren een groei van belangstelling voor de infra en hierdoor een vergroting van het kennisbestand en kennisniveau. In 2012 hebben we de prijs
‘Beste Leerbedrijf Infra’ gewonnen.

Milieu/klimaat

We willen een bijdrage leveren aan de verbetering van de milieuomstandigheden. Hiervoor hebben we ons gepositioneerd op de hoogst mogelijke trede van de CO2-ladder en ondernemen we op de hoogst mogelijke duurzame wijze. Verder initiëren wij diverse initiatieven, waarvoor wij in 2012 een prijs, de Groene Twinkeling, hebben mogen ontvangen.

Cultuur

We willen bijdragen aan de cultuur rondom onze vestigingen. We doen dit door met organisaties in de regio evenementen op cultuurgebied mede mogelijk te maken. Hiermee wordt tevens onze positie als bedrijf in de regio versterkt.

Contact opnemen

Heeft u een vraag suggestie of opmerking? Vul dan onderstaand formulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Aanmelden voor de Roelofs nieuwsbrief
Ik ben geïnteresseerd in: