0546 - 67 88 88

Kwaliteit Arbo en Milieu

Kwaliteit
De Roelofs organisatie streeft voortdurend een kwaliteitsniveau na die passend is bij de vraag van de opdrachtgever. Dat we zelf graag deze kwaliteitsnorm net even een stukje hoger leggen dan andere partijen komt voort uit onze eigen beleving dat kwaliteit van werken minimaal op een 8 moet liggen.
 

EFBQ dé benchmark voor strategisch ondernemerschap
De European Foundation for Business Qualification (EFBQ) is in 1992 opgericht onder auspiciën van de Europese Commissie met als doel het bedrijfsleven een sterkere positie te geven in een Europese markt zonder grenzen. De EFBQ heeft als doel het bevorderen, toetsen en kwalificeren van strategisch ondernemerschap in een netwerk, de EFBQ Peer Group, dat is opgebouwd uit voorbeeldbedrijven uit verschillende branches. Met de EC-Standard®, een unieke methodiek die de bedrijfsvoering beoordeelt op alle relevante aspecten, heeft de EFBQ Peer Group zich ontwikkeld tot dé benchmark voor strategisch ondernemerschap. Daarbij wordt vooral geanalyseerd of de aansturing en monitoring goed geregeld is en de prioriteitsstelling juist wordt aangehouden.
Met de kwalificatie “Qualified Company” bevinden wij ons in een select gezelschap van bedrijven en dringen wij door tot de top 10 van de benchmark van 100 bedrijven binnen het EFBQ.

NEN ISO 9001
Ons ISO 9001 certificaat onderstreept dat we creatief meedenken en over de volle breedte garant staan voor kwalitatief hoogwaardige oplossingen, van advies, ontwerp, engineering, uitvoering tot en met onderhoud van infrastructurele werken.

IQRS
NEN-ISO 9001 is primair gericht op de interne processen. Er is niet zozeer aandacht voor de manieren waarop de belangen van alle stakeholders, zoals klanten, medewerkers, overheid, milieu- en vakorganisaties en de samenleving worden behartigd. Om ook op deze gebieden alle garanties te kunnen bieden, maken we gebruik van Total Quality Management (TQM) volgens het International Quality Rating System (IQRS).

Accreditatie
Roelofs beschikt over een eigen onafhankelijk wegenbouwkundig laboratorium waar onderzoek wordt verricht naar de kwaliteit van asfalt en funderingsconstructies. In dit laboratorium mag Roelofs onderzoek verrichten conform NEN-EN-ISO/IEC 17025 op basis van CROW-publicatie 210 'Richtlijn omgaan met vrijkomend asfalt’ conform (standaard RAW bepalingen 2015 proef 77.1, 77.2 en 77.3) onder registratienummer RvA L589.

Stichting Erkenning voor het Bestratingsbedrijf (SEB)
Sinds 1993 is voor de bestratingbranche een erkenningsregeling tot stand gekomen: Stichting Erkenning voor het Bestratingsbedrijf, kortweg: SEB. Bedrijven die door deze stichting als erkend bestratingbedrijf zijn gecertificeerd, voldoen continue aan een hoge standaard. Deze standaard is een reflectie van de landelijke normen (standaard RAW) voor straatwerk, regels over beroepskwalificaties van uitvoerend personeel en het stipte naleven van arbeidsomstandigheden (VCA). Juist het feit dat deze standaard is opgesteld in samenwerking met verschillende partijen, waaronder opdrachtgevers zoals overheden, heeft geleid tot een praktisch en herkenbaar eisenniveau en eisenpakket.

Doelstelling
De SEB is een stichting waarbij deelnemers zijn aangesloten, die zich willen onderscheiden ten aanzien van de kwaliteit van hun werk en bedrijf.
De SEB-deelnemers hebben maatstaven aangelegd voor arbeidsomstandigheden, alsook de opleiding en vakbekwaamheid van de medewerkers. Na toekenning van het predikaat ‘Erkend bestratingsbedrijf’ moet blijvend worden voldaan aan de verplichtingen. Om dit aan te kunnen tonen wordt Roelofs jaarlijks onderworpen aan externe audits, uitgevoerd door onafhankelijke auditoren.

Arbo

VCA**

Om weg- en waterbouwkundige werkzaamheden zo veilig en gezond mogelijk te kunnen uitvoeren, hebben de business units Wegenbouw en Zandwinning zich laten certificeren volgens de VCA-richtlijn. Het VCA-certificaat is het bewijs dat de houder de werkzaamheden uitvoert met veilige middelen en op een veilige manier.

Milieu

ISO 14001

Ons milieubeleid is gebaseerd op ISO 14001. We voeren een actief beleid op milieuzaken en besteden veel aandacht aan het voorspellen, meten, beheersen en voorkomen van negatieve milieueffecten bij de uitvoering van onze projecten.

Forest Stewardship Council® ( FSC®-C084380)

FSC Nederland is een breed gedragen netwerkorganisatie met als doel het bevorderen van sociaal, ecologisch en economisch verantwoord bosbeheer wereldwijd. Om dit doel te behalen zet FSC Nederland zich in om van FSC-gecertificeerd hout en papier een vanzelfsprekendheid te maken. Bij alle activiteiten is de blijvende integriteit van het FSC-systeem een leidend principe. Roelofs koopt, waar mogelijk, zoveel mogelijk FSC gecertificeerd hout in om bossen te redden. Duurzaam Ondernemen is voor Roelofs een vanzelfsprekendheid en daar is duurzaam hout een belangrijk onderdeel in.

 

Contact opnemen

Heeft u een vraag suggestie of opmerking? Vul dan onderstaand formulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Aanmelden voor de Roelofs nieuwsbrief
Ik ben geïnteresseerd in: