0546 - 67 88 88

Voorwaarden

Roelofs Advies en Ontwerp BV

Op de producten en diensten van Roelofs Advies en Ontwerp BV zijn de volgende Algemene- en Leveringsvoorwaarden van toepassing:

Voor de aanneming van werk, de Algemene Voorwaarden voor Aannemingen in het Bouwbedrijf 2013 (AVA 2013) vastgesteld door bouwend nederland op 27 maart 2013.

Onderneming is op 1 januari 2005 ingeschreven in het openbaar register van de Stichting Beoordeling Integriteit Bouwnijverheid.

 

Roelofs Wegenbouw BV

Op de producten en diensten van Roelofs Wegenbouw BV zijn de volgende Algemene- en Leveringsvoorwaarden van toepassing:

Voor de aanneming van werk, de Algemene Voorwaarden voor Aannemingen in het Bouwbedrijf 2013 (AVA 2013) vastgesteld door bouwend nederland op 27 maart 2013.

Onderneming is op 1 september 2004 ingeschreven in het openbaar register van de Stichting Beoordeling Integriteit Bouwnijverheid.

Werkmaatschappijen Roelofs:
Alle werkmaatschappijen met de daarbij horende BTW en KVK nrs. kunt u hier inzien.