Nieuws

Aanpak wateroverlast Nunspeet officieel van start

24-11-2013

De werkzaamheden om de wateroverlast in Nunspeet aan te pakken, zijn officieel van start gegaan. Donderdag 21 november 2013 hebben de bewonerscommissie, heemraad van den Brandhof van Waterschap Vallei en Veluwe, wethouder van der Geest van de gemeente Nunspeet en directeur Ringenier van Roelofs de eerste officiële schop in de grond gezet.

Tijdens de opening zijn er blauwe ballonnen opgelaten. Deze stonden symbool voor de waterdruppels die straks niet meer overstromen naar de omgeving, maar worden opgevangen in het bergbezinkbassin. De ballon die de grootste afstand aflegt, wordt beloond met een Droppie Waterknuffel.

Water- en Stankoverlast
Al jaren hebben de wijk Marsse/’t Hull en het buitengebied langs de Molenbeek in Nunspeet te maken met water- en stankoverlast. Dit is vooral bij piekbuien het geval. Mede naar aanleiding van de wateroverlast van de afgelopen zomers sloegen het waterschap en gemeente de handen ineen om een oplossing te zoeken voor dit probleem.

Nunspeet krijgt meer ruimte om water te bergen
Het Waterschap Vallei en Veluwe en de gemeente Nunspeet hebben Roelofs opdracht gegeven voor de realisatie van bergbezinkvoorzieningen voor het rioolwater. Met de bouw van een extra bergbezinkbassin wordt de inhoud van het rioleringsstelsel vergroot. Rioolwater dat na een grote hoeveelheid regen niet meer in het riool past wordt opgevangen in het bergbezinkbassin. Een groot voordeel hiervan is dat er tijdens hevige regenbuien minder vervuild water via een overstort in het oppervlaktewater terecht komt. In de bak kan straks ruim vier miljoen liter water!

Naast de aanleg van het extra bergbezinkbassin aan de Oranjelaan worden er nog meer maatregelen genomen. In de Beethovenlaan in Nunspeet is al een bergbezinkbassin. Hiernaast komt nog een bassin dat straks ook zo’n vier miljoen liter water extra kan opvangen. Verder wordt de overstort (een soort nooduitgang voor rioolwater naar de vijvers) aan de Emmahof naar de oever verplaatst. Ook wordt er een nieuwe stuw geplaatst, die makkelijker water door kan laten dan de oude stuw, die zich in een put bevond.

Tevens gaat het Waterschap Vallei en Veluwe de Molenbeek verbreden. Daardoor overstroomt de beek minder snel. De maatregelen moeten er samen voor zorgen dat de overlast verholpen wordt.

Werkzaamheden locatie Oranjelaan
Op maandag 25 november 2013 start Roelofs met het ontgravingswerk. Aan het eind van de week zal er een gat ontstaan zijn van ongeveer 45m bij 40m van 5 meter diep. Vervolgens wordt een betonbodem in het werk gestort. Na uitharding worden de betonwanden geplaatst. Het dek van het betonnen bassin zal ook ter plekke worden gestort. Hierna wordt het electra en de mechanische onderdelen (pomp e.d.) geplaatst. Vervolgens worden de aan- en afvoerleidingen aangebracht en zal het hele systeem worden getest. Hierna is de BBB gereed voor gebruik.

De werkzaamheden zijn te volgen via een speciale bouwwebcam die tijdens de opening onthuld werd. De beelden zijn te bekijken via de projectwebsite www.bbv-nunspeet.nl.