Nieuws

Afronding herinrichting watergang Haarrijn in zicht

22-07-2014

In 2013 is Roelofs gestart met de herinrichting van de watergang Haarrijn bij Maarssenbroek. Inmiddels is het complete grondwerk klaar, evenals de plaatsing van de visvriendelijke pompen en de vispassage. Naar verwachting is het nieuwe gemaal in oktober van dit jaar gereed.

Begin juni zijn de twee visvriendelijke pompen in de betonnen onderbouw van het gemaal geplaatst met een grote telekraan. De pompen hebben een enorm gewicht, ze wegen 7200 kg en hebben een diameter van 1000 mm met een totale hoogte van zo’n 7200 mm!

Natuurvriendelijke oevers
Ook het grondwerk is helemaal klaar. Er is 60.000 m3 grond verzet, wat gelijk is aan meer dan 2000 volle vrachtwagens. De oude kades zijn afgegraven en de Haarrijn is dieper gemaakt, aangezien het waterpeil een meter omlaag was gegaan. De nieuwe oevers zijn gedeeltelijk zo ingericht dat de natuur haar gang kan gaan, hier zullen deze zomer de eerste oeverplanten al te zien zijn.

Naast het gemaal gaat Roelofs een vispassage plaatsen, die ervoor zorgt dat de vissen straks beide kanten op kunnen zwemmen. Hiermee wordt de vismigratie tussen de achterliggende polder en het Amsterdam Rijnkanaal bevorderd.

Naar verwachting is het nieuwe gemaal in oktober van dit jaar klaar, waarna er twee weken wordt proefgedraaid. In de 12 maanden daarna wordt het gemaal nog regelmatig gecontroleerd op ´kinderziektes´.

Lees de nieuwsbrief van Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden voor nog meer achtergrondinformatie!