Nieuws

Bakfrezen provinciale wegen in de provincie Overijssel

11-10-2013

De provincie Overijssel heeft door middel van een nationale aanbesteding het werk “Bakfrezen op provinciale wegen 2013” aanbesteed. Roelofs was een van de zeven partijen die zich hiervoor heeft ingeschreven. Op basis van de meest voordelige inschrijving heeft Roelofs het werk gegund gekregen.

Projectinformatie
De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit het frezen van (teerhoudend) asfalt, de markeringen en het aanbrengen van nieuwe deklagen en markeringen op meerdere hoofdrijbanen, parallelwegen en fietspaden in de hele provincie. Er wordt ongeveer 4200 ton asfalt gefreesd, waarvan bijna 1900 ton teerhoudend is. Tevens wordt 27000 meter aan langs- en dwarsnaden behandeld en 245 meter bermverharding aangebracht.

Veiligheid
De opdrachtgever heeft naast de eis dat de verkeersmaatregelen aangebracht worden, conform de CROW-publicatie 96a en 96b, ook gesteld dat er verkeersregelaars, botsabsorbers en tekstwagens ingezet dienen te worden.

Minimale verkeershinder
De provincie Overijssel bestaat uit drie rayons; NW Overijssel, Salland en Twente. Deze drie rayons worden opgesplitst, zodat er met twee ploegen tegelijk gewerkt wordt. Het bijzondere aan dit project is dat het frezen van de ongeveer 550 bakken in de hele provincie binnen 28 kalenderdagen wordt uitgevoerd.

Er wordt gewerkt met werkvakken van maximaal 500 meter lang. Wanneer er op dezelfde weg tegelijkertijd gewerkt wordt in meerdere werkvakken, dan bedraagt de minimale afstand hiertussen vier kilometer. Hierdoor ontstaat er minimale hinder en maximale doorstroming.

Op woensdag 18 september 2013 zijn de werkzaamheden begonnen en deze week worden de werkzaamheden afgerond.

Meer projectinformatie.